Kindermisbruik door Ierse priesters bleef jaren onbestraft

LONDEN, 26 OKT. Ten minste 21 priesters in een bisdom in het oosten van Ierland hebben door de jaren heen meer dan honderd kinderen seksueel misbruikt. Dit blijkt uit een gisteren gepubliceerd onderzoek, dat is uitgevoerd in opdracht van de Ierse regering.

Functionarissen van de katholieke kerk in zowel Ierland als het Vaticaan verzuimden actie te ondernemen tegen de schuldigen, ook al waren ze dikwijls op de hoogte van klachten tegen de betreffende priesters.

Acht van de beschuldigde priesters zijn inmiddels overleden. Een van hen, Sean Fortune, pleegde in 1999 zelfmoord nadat er een proces tegen hem was begonnen in verband met veelvuldig seksueel misbruik van jongens.

Het na vele klachten ingestelde onderzoek naar misbruik in het bisdom Ferns in de periode 1962-2002 werd geleid door een gepensioneerde rechter van het Ierse Hooggerechtshof, Frank Murphy. De aartsbisschop van Dublin, Diarmuid Martin, die zelf eveneens de kwestie heeft laten onderzoeken, noemde Murphy’s bevindingen gisteren ,,afschuwelijk”. ,,Veel mensen zouden minder van misbruik te lijden hebben gehad als mensen die ervan wisten tijdig hadden gereageerd”, aldus Martin. Hij riep hen die over nog onbekende informatie beschikken op alsnog naar buiten te treden.

Het rapport stelde dat kerkelijke functionarissen ernstig in gebreke waren gebleven bij de bescherming van kinderen. Priesters van wie bekend was dat ze kinderen hadden misbruikt werden in de jaren ’60 en ’70 slechts overgeplaatst. In sommige gevallen keerden ze later op hun oude post terug.

Speciale kritiek was er op bisschop Brendan Comiskey, die tot 2002 het bisdom Ferns leidde. Hij negeerde talrijke klachten van seksueel misbruik omdat die volgens hem niet bewezen waren.

Zowel jongens als meisjes werden het slachtoffer, velen van hen werden verkracht. Ten minste één veertienjarig meisje raakte zwanger na te zijn misbruikt door een inmiddels overleden priester.

uit NRC van 26 oktober 2005