KLOKK: Persbericht op het Rapport van de Commissie Deetman

Persbericht 16 december 2011
Reactie van KLOKK op het Rapport van de Commissie Deetman

Duizenden kinderen, jongens en meisjes, zijn slachtoffer geworden van misdrijven begaan door religieuzen (M/V met een celibataire gelofte) die het in hen gestelde vertrouwen ernstig hebben beschaamd. De uitkomsten van het rapport blijken nog schokkender dan verwacht want de aard en omvang van het misbruik is zeer omvangrijk.

De machtsuitoefening op internaten, pensionaten en scholen heeft niet alleen geleid tot ontsporingen in de vorm van extreem fysiek geweld, psychische druk en intimidatie maar in veel gevallen ook tot ernstig seksueel misbruik.

Commissie Deetman heeft haar opdracht (seksueel misbruik binnen de kerk) goed vervult maar onderzoek naar enkel seksuele misdrijven is wat KLOKK betreft te beperkt . Ook de gevolgen van fysieke en geestelijke mishandeling hadden onderzocht behoren te worden. Verjaring van ernstige misdrijven tegen kinderen mogen niet uitmonden in vrijblijvende aanbevelingen. Misbruik en mishandeling moeten definitief worden uitgebannen en met terugwerkende kracht strafbaar worden gesteld.

In het rapport wordt van de RK KERK onmiddellijke erkenning gevraagd van de misdrijven. Voorts worden er stappen naar slachtoffers verlangd om herstel te bewerkstelligen, genoegdoening te geven en compensatie te bieden voor de aangerichte schade. Helaas is de afwachtende houding van de kerk tot nu toe, weinig hoopgevend voor de toekomst.

Uit de rapportage blijkt voorts dat men op de hoogte was van het veelvuldig misbruik waarmee men willens en wetens heeft meegewerkt aan een doofpot en daarmee onnodig vele levens van slachtoffers en hun omgeving heeft verwoest. Nu ‘wir haben es nicht gewusst’ schokkend is weerlegd kunnen slachtoffers geen vertrouwen meer hebben in een integere aanpak van erkenning , genoegdoening en compensatie ingesteld door de kerk. Dit zal hen moeten worden opgelegd.

Want ook de kerk mag zich niet boven de wet stellen ( een nu nog alledaagse praktijk). Verenigde slachtoffers vragen de regering daarom dringend om zich actief in te zetten voor slachtoffers. Vanwege een te gebrekkig toezicht, heeft de overheid aan kerkelijke instellingen teveel ruimte voor misdragingen geboden. Daarmee ontloopt ook de overheid verantwoordelijkheid en zorgplicht. Inspanningen tegen kindermisbruik zijn inmiddels een publieke kwestie. Juist omdat de “moraliserende” kerk daders beschermden (en niet de slachtoffers die hun bescherming genoten) is een meldpunt, dat door de kerk zélf is ingericht onacceptabel voor slachtoffers en hun familieleden . Om te kunnen vertrouwen op uitbanning van kerkelijke misdrijven schreeuwt de misbruikkwestie om een neutrale aanpak. Slachtoffers zijn nu lang genoeg aan hun lot overgelaten.

Alle Nederlanders moeten er op kunnen vertrouwen dat hun kinderen niet aan uitwassen in de samenleving worden toevertrouwd. Ook hebben ze recht op een onderzoek toe te zien.

KLOKK hoopt vurig dat alle politieke partijen eindelijk de moed tonen een standpunt in te nemen en definitief durft af te rekenen met gepleegd kindermisbruik. De tijd van praten is voorbij want het is de hoogste tijd voor het aanpakken van het herstel van de levens van slachtoffers.

Namens KLOKK
Guido Klabbers, Voorzitter KLOKK (0654234266)

4 antwoorden
 1. ruud
  ruud zegt:

  hallo hier met ruud ik kon het vanmorgen pas kyken,by een vandaag ik ben ook gescroken en eerlyk gezegd,toen de bischop zyn spyt beduide moest ik byna over geven ik ben er nu nog van ondersteboven al die jaren zyn kapot.ik hoop maar dat het nu goed komt.aan alle logenoten heel veel sterkte ruud.

 2. Hannes Driessen
  Hannes Driessen zegt:

  Beste Guido,

  Op de site van KLOKK las ik dat KLOKK een uitnodiging heeft gehad om aan te schuiven bij de Commissie Veiligheid en Justitie. Eindelijk worden slachtoffergroepen serieus genomen door de politiek! Nu maar hopen dat het blijvend is en dat het wat opleverd!

 3. Hannes Driessen
  Hannes Driessen zegt:

  Nog even een bericht aan Ton Leerschool, Guido Klabbers, Annemie Knibbe en alle andere slachtoffers die zich hebben ingezet binnen de vele TV- en radiouitzendingen van de laatste dagen. Jullie commetaren waren zonder meer duidelijk en helder, dit in tegendeel tot de leiders van de kerk die zo mogelijk ieder antwoord op de duidelijk gestelde vragen pobeerde te ontwijken of te bagatelliseren en dan met name Mgr. Eyk. We zullen maar hopen dat de druk op deze lieden zo groot wordt, dat zij het veld ruimen!!! Bedankt voor jullie inzet!!!

 4. Joke Philipsen
  Joke Philipsen zegt:

  Hallo Ton

  Ik wil je graag bedanken voor de helderheid die jij in de media hebt gegeven.
  Dikke pluim hoor. Er straalde zoveel kracht uit dat ik me niet aan de indruk kan onttrekken dat je daar ontzettend veel mensen een extra steun in de rug hebt gegeven. Alle lof!!!!
  groetjes
  Joke

Reacties zijn gesloten.