Klokk

Koepel Landelijk Overleg Kerkelijk KindermisbruikKLOKK (Koepel Landelijk Overleg Kerkelijk Kindermisbruik) is een nog steeds groeiend aantal lotgenoten- contactgroepen om samen een vuist te maken, één stem te zijn, verbonden door het gezamenlijke doel op te komen voor slachtoffers van seksueel, fysiek of psychisch misbruik door medewerkers van de rooms-katholieke kerk in Nederland.

Nadat duidelijk werd dat seksueel misbruik door de RK Kerk op scholen en internaten op grotere schaal voorkwam dan verantwoordelijken wilden toegeven, brak de tijd aan om krachten te bundelen. KLOKK werd samengesteld door vertegenwoordigers van slachtoffergroeperingen van diverse schoolcolleges en internaten.

Kindermisbruik is namelijk nimmer en door niemand geaccepteerd en moet met kracht bestreden worden. Dat juist priesters (onder de eed van een celibatair leven) het in hen gestelde vertrouwen op grove wijze hebben beschaamd, is extra schrijnend.
Aan de hand van door de kerk opgestelde regels, blijven kerkbestuurders het recht in eigen hand houden waardoor obscure praktijken, ten koste van talrijke individuele slachtoffers, in de doofpot konden verdwijnen.

KLOKK biedt slachtoffergroepen en individuele slachtoffers (mannen en vrouwen) en hun partners aan om zich aan te sluiten:
Voor individuele slachtoffers blijkt het ondoenlijk om het tegen de kerk op te nemen. Ook voor slachtoffergroeperingen valt het niet altijd mee om op alle vlakken vinger aan de pols te houden. Niet alleen emotionele en ethische aspecten wegen zwaar maar ook procedurele zaken vereisen oplettendheid. KLOKK wisselt verzamelde kennis uit waardoor deelnemende slachtoffers en groeperingen hun positie verstevigen.

KLOKK verzamelt informatie:
In Nederland volgt KLOKK de commissies Deetman, Samson, Lindenberg en Bandell op de voet. Met het buitenland onderhoudt KLOKK intensief contact over ontwikkelingen aldaar en niet in de laatste plaats om ontbrekende puzzelstukjes (reilen en zeilen van plegers) uit te wisselen en in elkaar te passen. Dit gebeurt onder andere aan de hand van een tijdsframe per dader. KLOKK vindt namelijk dat geen enkele dader de dans mag ontspringen.

KLOKK biedt een kennisplatform voor slachtoffers:
Daarbij valt te denken aan het wegwijs maken bij te volgen procedures, hulp bij het correct opstellen van een klaagschrift, advies bij de al of niet te volgen route via de (door de kerk opgerichte) omstreden instantie Hulp en Recht.
We staan in nauw contact met de media en, nadat de achterban van verschillende scholen is geraadpleegd, brengen we zonodig persverklaringen uit.

KLOKK helpt daadwerkelijk:
Bij KLOKK weten we dat het een moeilijke overweging is om met je verhaal naar buiten te komen. Gelukkig is gebleken dat onderling contact een effectieve bijdrage is bij het oplossen van je gevoelige probleem. De opluchting ‘niet meer alleen’ te zijn blijkt van onschatbare waarde. KLOKK kan je ook de weg wijzen naar betrouwbare hulpverleners die over uitmuntende expertise beschikken om je behulpzaam te zijn het leven weer op te kunnen pikken.

Vele honderden slachtoffers (mannen en vrouwen) hebben zich, om verschillende redenen, bij ons gemeld en aangesloten. Bij KLOKK ben je veilig als er een bel bij je begint te dreunen.
Klik hier om naar de website van KLOKK te gaan.

1 antwoord

Reacties zijn gesloten.