Live kindermisbruik blijkt een Nederlandse specialiteit

Nederland is veruit Europees koploper in internetdiensten waar gebruikers kunnen kijken naar seksueel misbruik van kinderen. Niet op filmpjes – maar live. Via internet aanwijzingen geven hoe een kind moet worden misbruikt en dan live toekijken hoe het gebeurt – het is inmiddels een ‘wrede werkelijkheid’ geworden, meldt Europol.
Het succes van de strijd tegen kinderporno op internet lijkt een nieuwe, monsterlijke versie ervan te hebben geschapen. Daders willen niet meer gepakt worden met afbeeldingen van kinderporno op hun computer. Hetzelfde internet biedt verstokte gebruikers nieuwe mogelijkheden, die hen nog dichter bij het misbruik zelf brengen.

walgelijk
Hoe dat gebeurt, zoals in de rapporten van Europol en andere opsporingsdiensten valt te lezen, is al walgelijk genoeg. Maar in het Europolrapport valt nog iets op: Nederland is de absolute koploper in Europa in het aanbieden van dit soort ‘diensten’.
Zo identificeerde in 2013 Inhope, een van de organisaties die aan het rapport deelnamen, 5236 websites die verdacht werden van het tegen betaling aanbieden van materiaal met kindermisbruik. Wereldwijde koploper was Amerika, maar Nederland was nummer twee, met 942 sites. Duitsland, met bijna vijf keer zoveel inwoners als Nederland, had er 81, Frankrijk 27.

Filipijnen
Het is niet iets waarover de overheid de schouders kan ophalen. Want het ‘nieuwe‘ kindermisbruik via internet gaat verder dan ‘plaatjes kijken’. Via internetdiensten die anonimiteit garanderen, zijn gebruikers actief betrokken bij het misbruik, door bepaalde handelingen te vragen. Ze kunnen dat doen omdat het misbruik vaak aan de andere kant van de wereld plaatsvindt, met de Filipijnen als veelgenoemd land. Juridisch bewijs is bijna niet te vinden, want na de sessie is alles van de computer verdwenen. Er worden ‘tijdens het misdrijf’ doelbewust geen video’s verstuurd en geen foto’s opgeslagen.
Wat het nóg schrijnender maakt, is dat het meedoen aan zo’n live-misbruiksessie zó goedkoop is, dat de deelnemers zich kunnen veroorloven dit regelmatig te doen. Het kind zelf is niets waard voor daders én toeschouwers.

bestrijding
Dit soort misbruik ontwikkelt zich sneller dan de wetgeving, ook in ons land. Is het opdracht geven aan een kindverkrachter in de Filipijnen hetzelfde als het kijken naar beelden van een eerder misbruik, of erger? En hoe kan het dat – ondanks de nieuwe maatregelen die minister Ivo Opstelten al enige tijd geleden heeft aangekondigd – Nederland zo’n abjecte koppositie inneemt?

De bestrijding is uiterst lastig, weten alle diensten en onderzoeksinstituten die zich hiermee bezighouden. Begin januari was in deze krant nog te lezen hoe verborgen Darknet-websites voor kindermisbruik het grootste deel van het internetverkeer opslokten in bijvoorbeeld het Tor-netwerk. Diensten die bedoeld waren om burgers te beschermen tegen dictatoriale overheden, blijken te worden ingezet om kinderen duizenden kilometers verderop te misbruiken. ‘Gebruikers van deze gesloten netwerken geven elkaar tips over zaken als “hoe de kindliefde te bedrijven’’, of een Informatieveiligheids- en anti-opsporingsgids, met gedetailleerde technische instructies’, schrijven de rapporteurs met afschuw.

kolossale schaal
De ‘kijkers’ chanteren in eigen land jongeren via sociale media, door hen eerst op doortrapte manieren te verleiden compromitterende foto’s van zichzelf te versturen en hen daarna te dwingen tot betalen of tot verdergaande seksuele verrichtingen. ‘De schaal van deze (…) seksuele afpersingsnetwerken is inmiddels kolossaal’, waarschuwt het rapport; ze zijn ook door georganiseerde misdaadgroepen overgenomen en er wordt ‘op industriële schaal vanuit op callcenters lijkende kantoren geopereerd’.
Er is vanwege al deze ontwikkelingen een nieuwe discussie nodig over de rol van dergelijke netwerken en de bevoegdheden van politie en andere opsporingsinstanties om deze misdaden op te sporen en aan te pakken.
En omdat Nederland in Europa zo eenzaam aan de top staat van ‘misbruikaanbieders’, horen die discussie en die aanpak hier te beginnen.

auteur: Jan van Benthem • buitenlandcommentator Nederlands Dagblad

3 antwoorden
 1. Didier
  Didier zegt:

  Walgelijk en schandalig om over deze praktijken te lezen. En zeggen dat er niets aan gedaan kan worden.
  Soms begrijp ik het niet echt meer.
  Sommige terroristen kunnen in een minimum van tijd gevonden worden, SMS gesprekken getraceerd, … Toch kan met pedofielen niet traceren. Gewone mensen worden gecontroleerd en criminelen amper. Bittere pil voor de arme slachtoffertjes.
  Er moet toch ergens een oplossing bestaan….

 2. ben goeman
  ben goeman zegt:

  De vraag kan gesteld worden waarom Nederland koploper zou wezen in bovengenoemde kwestie. En of er inderdaad niets aan te doen valt. In alle bescheidenheid hoopt de schrijver van deze reactie, de jongen, hier een (gedeeltelijk?) antwoord op te geven.
  Nederland is ook koploper betreffende het hoge percentage atheïsten (inclusief hen die zeggen dat er misschien wel een God bestaat, maar daar niets mee doen). Hoe is dat zo geworden?
  In Europa tijdens de periode van de ontdekkingsreizen werden zeilschepen ook bemand met missionarissen en zendelingen, om daar het evangelie te prediken. Nederland deed daar nauwelijks aan mee. De geschiedenis van Japan illustreert dat overduidelijk. Daar kreeg men op den duur genoeg van als die predikers, en werden vermoord. En al wat buitenlands was, werd geweerd. Maar de Hollanders, zo slim als zij waren, lukten het om op een Japans eiland vlak voor hun kust handel met hen te drijven. Want hollanders waren meer geïnteresseerd in geld en rijkdom dan in verspreiding van het geloof – bezie maar een het rijke Amsterdam in de Gouden Eeuw, al die rijke handelaarshuizen aan de grachten. En bezie eens goed de schilderijen van Rembrandt: wie lieten zich portretteren? Juist, die rijke handelslieden.
  En dat is altijd zo gebleven. Tot op vandaag steken we op het gebied van handel met kop en schouders uit boven alle andere europese landen. Ook onze deltawerken, ons zware transport, onze sterrenkunde, onze ruimtevaart, en onze quantumkomputerkennis (om maar een greep te doen) weten we goed te verkopen. Dat maakt van ons landje een nogal arrogant landje. Deze jongen heeft vorig jaar eens uitgezocht, hoe buitenlanders over de nederlander denken, en daar een stukje poëzie over geschreven – indien iemand dat wil lezen, geef hier je reactie, dan publiceert hij het hier.
  Het juk van de kerk hebben de nederlanders in de zestiger jaren van hen afgeworpen. Er werd in het Vaticaan in Rome een nieuwe paus benoemd, Johannes XXIII, die het 2e vaticaanse concilie bijeenriep (alle kardinalen van de gehele wereld werden bijeengeroepen), en de bezem werd door de kerk gehaald. Weg met dat latijn, gregoriaans, het lof, de biechtstoel – maar zij vergaten het celibaat (priesters mogen niet trouwen) weg te doen. Weg die donderGod Die zegt dat we allemaal naar de hel moeten, als wij ons niet snel en ijverig bekeren; in de plaats daarvan kwam een aardige Man – als een sinterklaas – die ons met een flemerige zoetgevooisde stem zegt dat we allemaal in de hemel komen.
  Nou, dat hadden die nuchtere nederlanders al snel bekeken. We waren immers toch al van alles aan het vernieuwen. Massaal vluchtten wij allen de kerk uit; en wie er nog in bleven hangen gingen er alsnog uit na het vernemen van dat seksueel misbruik van geestelijken tot kinderen.
  Deze jongen zat in die tijd op het seminarie, wilde missionaris worden in de Congo. Het misbruik kleefde hem ook aan. En daarna nog regelmatig ritueel seksueel misbruikt – te walgelijk voor woorden. Heeft veel te maken gehad met sadomasochisme. Sindsdien geen katholiek meer. Ook bij de andere kerken vond hij niets. Velen van hen zetten de Heer Jezus slechts in als joker in hun sociaal spel. Dus leest hij tot op vandaag de Schrift (bijbel) zo’n twee uur per dag, om te leren kennen wie God nu werkelijk is, en wat Hij werkelijk van ons verlangt. In een goede vertaling uiteraard, met de originele grondteksten erbij (oud-hebreeuws en oud-grieks). En probeert te proeven wat Hij van hem verlangt. En dat met vallen en opstaan probeert te doen.
  Maar met de kerk hebben de nederlanders ook hun normen en waarden weggegooid – er kwam niets meer voor in de plaats, alleen dat: vrijheid-blijheid. Seksuele vrijheid, abortus, euthanasie, homohuwelijk, overal willen wij de eerste in zijn. Incest in zo ontzettend veel gezinnen, dat dat niet meer besproken en veroordeeld wordt, op uitwassen na. Zo ook zijn wij koploper geworden op het gebied van seksueel misbruik. Fraai toch? Wij hebben immers God niet meer nodig, maken zelf wel uit wat goed en juist voor ons is.
  Overal gaat het verkeerd. In het MBO is er een zeer grote uitval van jongens, die dus zonder diploma de school verlaten, omdat ze er niet meer tegen kunnen dat al die meiden beter presteren dan zij. Eem rolmodel als vader hebben zij nooit gehad, op de basisschool was de juf hun verkeerde rolmodel. Wij zijn geen mannen meer, gedragen ons niet mannelijk. Deze jongen weet heel goed wat dat inhoudt, heeft er een een studie van gemaakt, en er wederom een stukje, nee een lijvig stuk poëzie over geschreven – dit kunnen jullie ook aan hem opvragen.
  En het zal nog meer verkeerd gaan. Bijvoorbeeld (BAM-)vrouwen die met kunstmatige inseminatie een kind willen, dus dat kind groeit op zonder vader. Ook de gruwelijke geslachtelijke ontwijdingen vinden een opmars in de toenemende hoeveelheid sadomasochistische clubs. Is het zaad dat God ons gegeven heeft niet in de eerste plaats bedoeld om ons voort te planten? We maken er sinds de Pil op de markt kwam een grote janboel van. Ja, wij nederlanders maken dat zelf wel uit wat en wanneer en hoe we ons gezin (of wat we daar onder verstaan) inrichten; daar heeft God niets over te vertellen.
  Maar deze jongen zucht Is het er dan soms allemaal beter op geworden? Wat zal God er wel van denken van alles? Echt, we hadden waarlijk in een paradijs kunnen leven, maar maken er een baaierd van. En dan God maar de schuld geven van alles. Die God Die ons zó liefheeft, dat Hij Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, Jezus Christus naar de aarde gezonden heeft om Zich te laten ontledigen, vernietigen, in een omkering, om een ieder de in Hem gelooft uit te redden uit dit verderf. Lees maar eens de twee laatste hoofdstukken van de bijbel. Weten jullie niet dat Hij ons een nieuwe aarde belooft, waar het kwaad uitgebannen zal wezen, en waar wij met een nieuw jong lichaam voor eeuwig op mogen vertoeven?
  Dit, ja dit is de oplossing die God ons allen gegeven heeft. Nee, nu nog niet. Het kwaad moet eerst tot voleinding komen, moet volgroeien eer Hij ingrijpt. Duurt niet zo lang meer.
  Zolang wij nog op deze kwade wereld moeten vertoeven zullen we strijden tegen al het kwaad. Deze jongen ook – tot hij er bij neervalt, desnoods. God is immers met hem, hij krijgt er nu reeds zo veel voor terug.
  Strijden is noodzakelijk gebleken. Ook al zal het kwaad nog meer gaan toenemen. Later zal God alles die hebben misdreven oordelen, en reken maar dat zij hun straf niet zullen ontlopen!
  Aldus is er hoop voor een elk die het goede beijvert. Maar laat dan wel al het goede wat hij doet in God bewerkt zijn. Want ook deze jongen doet niet naar eigen goeddunken, maar laat God alles in hem doen – de jongen zelf is maar een onbenul, een nietsnut, een lulhannes, een klooioom. Maar voor Hem mag hij er zeker wezen – en dat is wat telt. Ben

 3. ifigavandam
  ifigavandam zegt:

  woon op de fillipijnen,maar van jullie verhaal lijkt me meeste flink overdreven.Ikzelf heb van het meeste van jullie verhalen nog niets omdervonden.Toegegeven er is onder het koren meer kaf dan we denken,en er moet ingegrepen worden tot meerdere ere.en glorie van alles en nog wat….Maar het zit hem bij machtigen,bij het intellekt,de oplossing bedoel ik waar ook kerken toe horen.Kerken zijn een deel van de machtstrukturen,een grote natte boel,slim om strukturen bloot te leggen waarvan ze reeds deel uitmaken,en weer nieuwe strukturen uit te denken,opnieuw machtigen te creeren die met dezelfde leugenachtigheid de mens bedonderen…walgelijk,wansmakelijk,waanzin…..

Reacties zijn gesloten.