Misbruik in de kerk – moeten we het hier echt over hebben?

Van verschillende kanten wordt mij de vraag gesteld of ik niet eens zou stoppen met het bloggen en twitteren over seksueel misbruik binnen de kerkelijke context. Sommigen wijzen mij erop dat het schrijven over misbruik de kerk in een negatief daglicht stelt. De pers zit er immers direct bovenop als er weer een verhaal binnen de kerkelijke context bekend wordt. Wat win je ermee om die negatieve berichten te versterken? Anderen vragen zich af of het niet tijd wordt om deze episode achter ons te laten. Er is al zoveel veranderd in de verschillende kerken. Het is tijd om vooruit te kijken. Weer anderen merken op dat het beter zou zijn om de kerk niet in een uitzonderingspositie te plaatsen. Misbruik komt ook voor bij hockeyverenigingen, scouting, instellingen – waarom niet binnen die bandbreedte bespreekbaar maken? Als je al zo nodig de kerkelijke context apart zou willen benoemen – waarom richt je je dan niet op de breedte van sociale onveiligheid? Spreek dan ook over pesten, over uitsluiten, en niet alleen over seksueel misbruik.

horen zien en zwijgen

Op zich kan ik deze reacties goed begrijpen. De mensen die met mij hierover in gesprek gaan, maken zich zorgen over de beeldvorming van de kerken. Er is zoveel meer te vertellen over geloofsgemeenschappen. Er gebeuren zoveel goede, opbouwende en inspirerende dingen. Door steeds maar in te gaan op het misbruik wordt de toch al negatieve opinie gevoed: de kerk zou niet te vertrouwen zijn en vooral een instituut zijn dat misbruikers hun gang laat gaan. De reacties op mijn schrijven en twitteren worden ingegeven door liefde voor de kerk, door een verlangen naar ruimte om weer trots te mogen zijn op de kerk. Misschien worden deze reacties bij sommigen ook ingegeven voor de angst om wat misbruik teweeg brengt. Uit angst dat de wereld zoveel onveiliger blijkt te zijn dan je zou willen.

Waarom blijf ik spreken over misbruik in de kerk? Waarom richt ik mij niet op het positieve van de kerk of breng ik de thematiek in een breder verband aan de orde? Het eerste is dat er nog steeds – op het moment dat u/jij dit blog leest – er kinderen en jongeren binnen een kerkelijke context worden misbruikt. Terwijl u/jij dit leest, worden mannen en vrouwen slachtoffer van seksueel misbruik. Soms in gezinnen, soms op het werk, soms op school. Terwijl u/jij dit leest worstelen er talloze mensen die lid zijn van geloofsgemeenschappen of er inmiddels uit zijn gestapt met de gevolgen van seksueel misbruik. Steeds weer maken onderzoeken duidelijk dat seksueel misbruik een maatschappelijk probleem is. Er is geen reden om aan te nemen dat het in de religieuze context de cijfers anders zouden zijn dan in een seculiere setting. Het is in zichzelf een schokkend gegeven dat misbruik in geloofsgemeenschappen net zoveel voorkomt als daarbuiten. Onderzoeken maken duidelijk dat 1 op de 10 mannen en 1 op 3 vrouwen in hun leven te maken hebben gehad met een vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

De kerk hoort een veilige plek te zijn. Dat bereiken we niet door te zwijgen over het misbruik, maar juist door het bespreekbaar te maken. Preventie van seksueel misbruik begint met het doorbreken van het taboe. Een kerk kan vertrouwen terugwinnen door duidelijk te maken waar grenzen getrokken worden. We kunnen niet voorkomen dat er zich in geloofsgemeenschappen daders bevinden. We kunnen wel duidelijk maken dat geen enkele ongewenste grensoverschrijding getolereerd wordt. We kunnen helpen om mensen weerbaar te maken. Juist door te spreken over misbruik werken we aan een veilige kerk.

De onderzoeken laten zien dat seksueel grensoverschrijdend gedrag erg veel voorkomt. Die onderzoeken maken ook duidelijk dat seksueel misbruik ernstige gevolgen kan hebben en vaak lang het leven van slachtoffers kan bepalen. Dat is reden om specifiek voor seksueel misbruik aandacht te vragen. Deze thematiek komt zoveel voor en trekt zulke diepe sporen, en vraagt specifieke kennis van dynamieken en processen dat het noodzakelijk is om dit apart onder de aandacht te brengen.

Misbruik binnen een kerkelijke context voegt nog een extra dimensie toe: die van het geloof. Mensen die in een kerkelijke context misbruikt worden, worstelen vaak met hun godsbeeld, lijden onder de te snelle oproep om te vergeven, gaan gebukt onder zondebesef dat gevoed wordt door schuldgevoel. De context van kerk en geloof roept een eigen dynamiek op die aparte aandacht verdient.

Daarom blijf ik spreken over misbruik in de kerk. Omdat ik de kerk liefheb. Omdat ik de mensen liefheb en het me pijn doet om te zien dat slachtoffers de kerk verlaten omdat zij het gevoel hebben dat er voor hen geen plaats in. Ik blijf schrijven over kerk en misbruik, omdat het in onze geloofsgemeenschappen voorkomt. Omdat voorgangers te weinig kennis hebben. Omdat er geen tijd te verliezen is.

Ik blijf schrijven over misbruik in de kerk totdat het kwaad is overwonnen.

Bron: http://alexanderveerman.wordpress.com/

3 antwoorden
 1. Thea Lamers
  Thea Lamers zegt:

  Ik ben van mening dat het niet genoeg naar buiten toegebracht kan worden, daar helaas er vele zijn, voornamelijk de politiek en de bisdommen die dit het liefst in de doofpot zouden krijgen.
  Ik weet zelf wat het met een mens kan doen, door een internaat verleden (ben nu 56) waar ik zat bij nonnen.
  Dus een volmondig ja, tegen het openbaar maken van dit soort zogenaamd gods vriendelijke mensen.
  Thea.

 2. Carlo Marijnissen
  Carlo Marijnissen zegt:

  Het is altijd belangrijk om misstanden aan de kaak te stellen en zeker als het gaat om seksueel misbruik. Er zijn 3 dingen die van een lief kind een monster kunnen maken. Seksueel Misbruik, Verwaarlozing door de ouders en Pesten. Het is wel belangrijk om het seksueel misbruik binnen de kerk in een juist perspectief te brengen. Niet alle misbruik was van het ergste soort (grove verkrachting) maar uitte zich door middel van ongewenste intimiteiten (even goed heel vervelend). Ik heb zelf 5 jaar op kostschool gezeten en ben gelukkig nooit seksueel misbruikt. Eigenlijk heb ik er een mooie tijd gehad. Ik ken wel een vriendje uit die tijd die ernstig is misbruikt. Hij is voor de rest van zijn leven een wrak.

 3. ann van ingelghem
  ann van ingelghem zegt:

  Het blijft belangrijk om seksueel misbruik aan de kaak te stellen. In welke context het zich ook voordoet, het is belangrijk dat daders gestraft worden en slachtoffers erkenning krijgen. Door het machtsmisbruik gaan mensen jarenlang zwijgen. Onder de oudere generatie zijn heel veel mensen die nooit over het misbruik hebben durven spreken. Het schuldgevoel bij slachtoffers van seksueel misbruik, dat dikwijls door de geestelijken werd aangepraat, zorgt ervoor dat men beschaamd is en voor eeuwig zwijgt. De gevolgen van seksueel misbruik zijn verschillend, het hoeven ook niet steeds heel ernstige daden te zijn om toch ernstige gevolgen te hebben, het is heel complex. Het is steeds belangrijk naar jongeren te luisteren en opmerkzaam te zijn bij gedragsveranderingen. Neen we mogen dit niet tolereren.

Reacties zijn gesloten.