OM bekijkt dood 34 jongens

Geschokt heb ik vanmorgen kennis genomen van onderstaand artikel in De Limburger.

Wij kennen de verhalen al van mishandeling, eenzame opsluiting, sadisme en seksueel misbruik. Wij hoorden al langer over ‘verdwijning’ van kinderen geboren als gevolg van seksueel misbruik en uit seksuele relaties van nonnen. Helemaal onverwacht komt dit nieuws dus niet, maar niets kan je voorbereiden voor een dergelijke openbaring… Deze keer gaat het over mensenlevens die beëindigt zijn, niet “alleen maar” vernietigt! Deze keer zijn de verhalen onderbouwd door archieven-onderzoek en, neem ik aan, dat er voldoende bewijzen zijn om de ogen te openen van de Nederlandse overheid, die zich tot nog toe angstvallig afzijdig houd van het onderzoek naar gebeurtenissen in de katholieke instellingen. De overheid moet nu snel handelen:

Het OM zou nu, onmiddellijk, en zonder enige vertraging, in navolging van Justitie in België, invallen moeten doen bij alle bisdommen, congregaties, kloosters en instellingen en alle archieven in beslag nemen. Voordat er waardevolle informatie vernietigd word! Want dat gaat er gebeuren als ze niet heel erg snel reageren…

Dit bericht voegt een nieuwe dimensie toe, een ander zwart stukje in de pikzwarte puzzle die rooms-katholieke kerk heet.
Ton Leerschool
Stichting Mannenhulpverlening na seksueel misbruik

OM bekijkt dood 34 jongens

De Limburger – 16 augustus 2011 – door Hans Goossen en Theo Sniekers

Het Openbaar Ministerie onderzoekt de dood van 34 jongens begin jaren vijftig van de vorige eeuw in de toenmalige zwakzinnigeninstelling Sint Joseph in Heel. De verdachte sterfgevallen zijn gemeld door de commissie-Deetman, die onderzoek verricht naar seksueel misbruik van minderjarigen in de rooms-katholieke kerk.

In Sint Joseph in Heel waren de kleine broeders van de heilige Joseph tot 1969 verantwoordelijk voor de opvang en verzorging van zwakzinnigen. Uit archiefmateriaal dat de commissie-Deetman onder ogen kreeg, bleek dat in de jaren 1952, 1953 en 1954 het aantal sterfgevallen aanzienlijk hoger lag dan gemiddeld in de Heelse instelling. Dat was eind jaren vijftig ook bekend bij onder meer het bisdom Roermond, de Arbeidsinspectie, het toenmalige Katholieke Verbond van de kinderbescherming en mogelijk een inspecteur van de volksgezondheid.

Het Openbaar Ministerie (OM) bevestigt het strafrechtelijk feitenonderzoek, maar kan nog niets zeggen over de doodsoorzaak van de 34 minderjarigen. “We zijn begonnen met het benaderen van de nabestaanden. Het feitenonderzoek moet meer duidelijkheid bieden over de sterfgevallen. Op dit moment kan ik er niet meer over zeggen”, stelt landelijk OM-woordvoerder Erwin Schieving. Als sprake is van misdrijven, zal geen vervolging plaatsvinden, omdat ze zijn verjaard. “Toch doen wij onderzoek. Wij hebben als OM ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Gelet op de impact en omvang van de zaak willen we precies weten wat zich heeft afgespeeld.”

Het is mogelijk dat de sterfgevallen verband houden met seksueel misbruik. Zowel het OM als de commissie-Deetman wil daarover niets kwijt. De commissie-Deetman geeft wel aan relevante informatie te betrekken bij haar eindrapportage, die eind dit jaar wordt verwacht. Over de wijze waarop de verdachte sterfgevallen destijds aan het licht kwamen, zwijgen alle partijen. Ook over mogelijke verdachten doen ze geen mededeling. Daarnaast blijft onduidelijk waarom na 1954 de sterftecijfers weer daalden. Het bisdom Roermond was gisteravond niet bereikbaar voor commentaar. Het bisdom heeft volgens de commissie-Deetman wel laten weten achter het inschakelen van het OM te staan. De OM-woordvoerder zegt dat de informatie over de mogelijk verdachte dood van 34 kinderen niet eerder bekend was bij justitie. Of eind jaren vijftig sprake was van bewust in de doofpot stoppen door het bisdom en andere instanties, is niet bekend.

Sint Joseph in Heel maakt tegenwoordig deel uit van de overkoepelende stichting Daelzicht. Die stichting nam in 1969 de zorg voor verstandelijk gehandicapten over van de broeders van de Heilige Joseph. Een woordvoerster van Daelzicht wilde gisteren nog niet reageren. “Wij wachten af tot de commissie-Deetman officieel met informatie naar buiten komt.”

9 antwoorden
 1. j.w.oostendorp
  j.w.oostendorp zegt:

  als ouder van een meervoudig gehandicapte zoon vol afgrijzen vanavond gekeken naar een vandaag. betr. st. joseph. svp doofpot wijd open!

 2. ray
  ray zegt:

  Kan me uw woede maar ook bezorgdheid helemaal voorstellen!
  Dat hopen wij ook want er zijn nog veel meer internaten geweest waar het leven een hel was. Maar zoals Deetman al zei:Daar komen we nog op terug in ons eindrapport en dan moet politiek den Haag in actie komen.
  gr
  Raymond
  (www.klokk.nl)

 3. Ton Leerschool
  Ton Leerschool zegt:

  Beste mijnheer/mevrouw Oostendorp,
  Ik probeerde eerder u een bericht te sturen maar dat kwam terug.

  Toen ik vanochtend hoorde van dit nieuwe drama in een rooms-katholieke instelling, ging mijn gedachte als eerste naar de ouders van de jongens waar het hier om gaat.
  Ook nu, en zeker na uw bericht, leef ik heel erg met u allen mee.

  Tegelijkertijd wil ik u verzekeren dat wij niet zullen stoppen dergelijke zaken in de openbaarheid te brengen en te bespreken.

  Ik wens u veel sterkte en inzicht toe.

 4. Dwarsligger
  Dwarsligger zegt:

  Je wordt toch ook van alle kanten belazerd, als het niet door de kerk is danwel door de overheid.
  Neem Dato Steenhuis die onderzocht heeft of er na 1980 banden waren tussen de RKK en het OM om onderling akkoordjes te treffen en nee, hij heeft het zeer integer onderzocht, de uitkomst was dan ook dat daar geen sprake van geweest kon zijn.
  Hoe is het dan in dit verband mogelijk dat zowel het OM en het Bisdom Roermond al bijna 3 maanden op de hoogte waren van het gesodeju met zwakzinnigen in St.Joseph in Heel?
  Hoe is het mogelijk dat dit pas zeer recent naar buiten is gebracht?
  Dan krijg je het excuus te horen, iets anders is het namelijk niet, dat eerst de nabestaanden nog gezocht moesten worden van de 34 zwakzinnige kinderen.
  Heb anders een mevrouw, een nabestaande gezien op 1 Vandaag die ook pas zeer recent op de hoogte is gesteld, dus dat spreekt tegen dat er ‘hard’ gezocht is!
  Het bisdom dat toejuicht dat het OM is ingeschakeld, alsof ze daar niet zelf met de neus bovenop zaten al dik 2 maanden en voorkennis hadden.

  Het een bijt het ander, waarom is dhr. Deetman afgeweken van zijn mandaat alleen het sexueel misbruik te onderzoeken?
  Wanneer je welke commissie (uitgezonders Cie Samson, door de overheid opgezet) dan ook vraagt waarom structurele,. jarenlange kindermishandeling, psychisch en ander geweld niet meegenomen wordt, is het antwoord steevast geweest dat niet van het mandaat van de RKK afgeweken mocht worden en niet wenselijk was.
  Cie Lindenbergh was daar ook van op de hoogte, heeft het ook als zodanig benoemd in zijn rapport maar helaas viel het buiten zijn mandaat!
  Dat geeft te denken, enige troost biedt wel dat kindermishandeling & sexueel misbruik op St. Joseph ook op grote schaal voorkwam, alsmede psychisch en ander geweld! Er zaten ook foute priesters op, lees pedofielen, in dat licht wordt het allemaal een stuk duidelijker.
  Temeer daar de overheid structureel een oogje dichtkneep als ze er al kennis van hadden en die kennis hadden ze! Daar kan niemand dan meer omheen.

  Om terug te komen op de rol van de overheid en Dato Steenhuis die zeer zelfingenomen in Nieuwsuur verhaalde dat er nooit een lijntje bestond tussen OM en KNR dus dat er na 1960 ook geen doofpotzaken voorgekomen waren, is er toch iets dat ik niet begrijp en niet kan plaatsen.
  Op een kritische vraag van de interviewer, dat hij toch niet met zo heel veel mensen had gesproken, weerlegde de dhr.Steenhuis dat.
  Hij had zelfs nog gesproken met dhr, Deetman alhoewel dat niet in zijn rapport stond als zodanig, maar dat gesprek had pas plaatsgevonden, de avond voordat de volgende dag zijn rapport uit gebracht werd. (Eind juni 2011) Zeer vreemd.
  Zeker in het licht bezien dat het OM en het Bisdom beiden allang met elkaar in contact waren hoe ze het varkentje van St.Joseph zouden gaan wassen en de heer Steenhuis daar ook geen gewag van had gemaakt.
  Hoezo geen Doofpotten meer tussen RKK en OM???

  Ben overigens zeer benieuwd naar de uitkomst van het OM want daarin moet ook uitgelegd worden wat de rol was van de Overheid, in deze: arbeidsinspectie, dienstdoende artsen en psychiaters, verplegend personeel, Min. van Volksgezondheid, Kinderbescherming, CBS en het OM zelf.

  Last but not least: Na 1954 nam het aantal overlijdensgevallen ineens af, wat was daar de reden voor?
  Het is bekend dat vanaf 1950 op zowel St.Joseph als op St. Anna er structureel een overcapaciteit van bewoners was van 25 % en teweinig verplegend personeel dat vaak niet voor die taak berekend danwel opgeleid was.
  Voor 1955 volstond een briefje van de dokter dat iemand overleden was, om die persoon te begraven. Saillant detail is dat die kinderen gewoon op het terrein van het gesticht begraven werden en niet in de gemeente waar ze vandaan kwamen. Deze graven echter, zijn geruimd omdat er op een bepaald moment een zwembad moest komen.Dat de overlijdensdossiers ook maar 2 jaar bewaard zijn, geeft ook al te denken.

  Is het denkbeeldig dat de overlijdensgevallen plotseling afnamen in verband met het aanpassen van de Wet op de Lijkbezorging in 1955?
  De aanpassing betrof dat overledenen vanaf 1955 eerst geschouwd moesten worden alvorens begraven te worden.
  Dit om uit te sluiten dat de doodsoorzaak een andere was dan natuurlijk overlijden, met andere woorden of er mishandeling of andere kwade opzet in het spel is geweest waardoor kinderen (plotseling en onverklaarbaar) overleden zijn.

  Blijft nog steeds de vraag waarom er niet meer openheid is geweest en liefst veel eerder dan medio augustus over misstanden in St.Joseph!

 5. Dwarsligger
  Dwarsligger zegt:

  Mocht er iemand zijn die zich afvraagt waarom ik mijn stellingen zoals hierboven beschreven, op een uiterst kritische manier belicht dan is dat om de navolgende reden:

  Ondergetekende heeft aan den lijve ervaren wat het is om op structurele basis vanaf 7-jarige leeftijd door zowel nonnen als broeders, om 3 x niks, bont en blauw geslagen te worden.
  Dat daar nooit iemand weet van heeft gehad dan betrokkenen zelf, ik het onder zware druk en dreigementen het nooit aan iemand durfde te verklappen en maar
  1 x per 3 maanden thuis kwam gedurende 10 jaar van mijn jeugd na mijn 7-de jaar.

  Alsof ik in 10 jaar tijd ooit iemand gezien en /of gesproken heb vanuit de overheid of iets dat er op leek, die toezichthouder was??
  Welnee, contact met “buiten” was er niet, heb me heel vaak afgevraagd wat er te doen was buiten de hoge muren van de kostschool!
  Alleen onder strikte begeleiding kwam je als kind in de “echte wereld” en eens in de 3 maanden met de trein naar huis toe.
  Naast het sexuele misbruik, mij overkomen gedurende 2 jaar, waren er de zieke spelletjes: manipulatie, vernedering, veelvuldige verhoren als in een film, je voor schut zetten voor de hele groep, lijfstraffen en andere straffen die je zelf niet kunt verzinnen, omdat ze zo ziek zijn!!
  Wanneer je een grote boodschap moest doen zat er voor de wc een non met een rol closetpapier en die vroeg dan: Grote of kleine boodschap?”
  Als je antwoordde “grote” kreeg je welgeteld 2 velletjes papier mee, waarmee je je moest zien te redden.Als je op het eind van de week je ondergoed moest inleveren bij de wasmand waar een non bijstond….dan was het van: “gooi je hempdje maar in de wasmand, je onderbroekje gaan we eventjes controleren”!
  Dan wist ik vanwege de intensiteit van remsporen wel hoelaat het was en kon je het zelf eerst voor gaan wassen met groene zeep en met je eigen nagelborsteltje.Soms een keer boenen, of 2, of 3 netzolang totdat het “goed” was. Week in week uit.
  En zo heb ik nog 100 voorbeelden, hoe het er daar aan toeging.

  Heb nog jarenlang een “tic ” aan overgehouden tot mijn 50-ste ongeveer van die mishandelingen, dat wanneer iemand me een complimentje gaf in de vorm van een schouderklopje of ander gebaar, dat ik dat aan zag/ voelde “komen” en er letterlijk vanuit een reflex ervoor wegdook, alsof ik weer een flinke mep kreeg.

  Dan zie je mensen erg raar kijken en ik stond dan met mijn mond vol tanden………..

 6. Herman
  Herman zegt:

  Beste Dwarsligger als de site van mea culpa lees over st.joseph Heel nou ik wordt hier niet goed van over doofpot gepraat.
  als je leest dat kinderen daar LUMINAL toegediend kregen.
  Ik heb van de week een man zijn naam is mij ontgaan kan er niet opkomen horen praten dat hij dacht aan andere doodsoorzaken nou mijn broek zakt hier vanaf schande

 7. Dwrslggr
  Dwrslggr zegt:

  Herman, het komt allemaal op hetzelfde neer.

  Er is nooit iets gebeurd en als er iets gebeurd is, dan weet niemand het zich te herinneren, of ze weten het wel en zeggen, moet dat nu nog opgerakeld worden?
  Al die geestelijken hebben zoveel jonge levens naar de Klote geholpen en opgezadeld met heel veel problemen in het latere leven tot gevolg hebbende.

  Het liefst zien ze bij het ‘nieuwe’ Meldpunt dat je alsnog afhaakt met je aangifte naar de RKK toe, daartoe werken ze je ook zo massaal tegen, je ziet hetzelfde nu ook weer in Heel gebeuren!
  Het moet weer helemaal onderzocht worden en de uitkomst komt wellicht over 1, 2, 3 of 4 jaar en dan?
  Komt er een vervolgonderzoek want de situatie bij St. Anna was ook al niet pluis, al weten WIJ dat allang op dit moment maar het OM wil daar niet aan.

  Dan zijn we weer 6/7 jaar verder en ouder en is er nog geen oplossing.

  Wellicht wachten ze wel tot onze generatie ook overleden is.

  Kunnen ze hun handen weer in onschuld wassen……..als ze het zogenaamd, als een boer met kiespijn, “grondig uitgezocht” hebben……..en weet je wat ze dan zeggen?

  “Dit mag nooit, nooit meer gebeuren”……..read my lips!

 8. hanneke
  hanneke zegt:

  Mijn zus stierf rond 1957 op 11 jarige leeftijd te Heel.(doodsoorzaak: naar verluidde waarschijnlijk: longontsteking.) Zij was als meervoudig gehandicapt meisje opgenomen bij de zusters van St, Anna. Toen wij (mijn moeder, man en ik) begin jaren negentig nog eens het graf van mijn zusje op het terrein van de Stichting wilden bezoeken was dat niet mogelijk. De graven waren geruimd. Desgevraagd had het kerkhof plaats moeten maken voor nieuwbouw. Heel, heel vreemd was dat mijn ouders nooit in geen enkele correspondentie of anderszins op de hoogte zijn gesteld van het voornemen tot ruiming. Hoe kan het dat er een totaal kerkhof geruimd wordt zonder dat de overheid (lees Gemeente Heel) daar weet van had en controleerde of zoiets naar de letter van de wet werd uitgevoerd?.

 9. Dwarsligger
  Dwarsligger zegt:

  Beste Hanneke,

  Graven geruimd omreden: “Desgevraagd had het kerkhof plaats moeten maken voor nieuwbouw.”
  De informatie welke mij ter ore is gekomen is dat de graven geruimd zijn voor de aanleg van een zwembad.
  Dat kan ook onder ‘nieuwbouw’ vallen uiteraard maar krijgt daarmee wel een andere, bittere smaak in de mond.
  Ik vind het sowieso al een heel vreemde zaak om overleden kinderen in de directe nabijheid van zo’n instelling te begraven, het roept bij mij wel vragen op in elk geval.
  Vragen van geslotenheid, dezelfde geslotenheid als de congregaties die voor ogen hadden binnen internaten, alles in eigen beheer en naar eigen goeddunken verborgen houden voor de buitenwereld, binnen de eigen muren.

  Je kunt jezelf afvragen waarom kinderen juist ‘daar’ begraven moesten worden en de overledene niet aan de ouders overgedragen werden.
  Zodat nabestaanden een eigen invulling aan een begrafenis konden geven en zelf de locatie konden bepalen waar de laatste rustplaats van hun kind zou zijn.

  Waarom niet?

Reacties zijn gesloten.