Onderzoek naar misbruik door paters in 's-Heerenberg

uit het NRC-handelsblad: 26 febr 2007

Nederlandse paters beticht van seksueel misbruik.
De orde der salesianen van Don Bosco laat een onderzoek doen naar de omvang en aard van mogelijk seksueel misbruik in internaat Don Rua in ’s- Heerenberg.

De overste van de salesianen in Nederland, pater Herman Spronck, spreekt zijn „oprechte excuses uit aan iedereen die binnen de muren van de salesiaanse instellingen niet de bescherming heeft gekregen waarop hij of zij moest kunnen rekenen.”

Dat heeft de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR), de overkoepelende organisatie van rooms-katholieke congregaties, vanavond bekendgemaakt.Het bestuur van de congregatie heeft tot het onderzoek besloten na publicaties, vandaag in NRC Handelsblad en op de Wereldomroep, over mogelijk misbruik door paters salesianen van minderjarigen in de jaren zestig en zeventig.

„Juist in een congregatie waarvan de stichter, de heilige Don Bosco, de onaanraakbaarheid van de jeugd centraal stelde, mag dergelijk misbruik nooit plaatsvinden”, aldus het persbericht.De eerste zorg van de paters salesianen gaat uit naar de slachtoffers, aldus de KNR. „Zij hebben recht op erkenning van het leed dat hen is aangedaan. Waar mogelijk en wenselijk zal hen hulp geboden worden.”Om die hulp te kunnen bieden roept overste pater Spronck alle oud-leerlingen en anderen die mogelijk slachtoffer geworden zijn, zich te melden bij Hulp en Recht. Dat is de r.k.-instantie die misbruikt onderzoekt.

Het bestuur van de congregatie zegt „alle mogelijke medewerking toe” aan het onderzoek. In eerste instantie wordt Hulp en Recht gevraagd onderzoek te doen. Ook zaken die juridisch verjaard zijn, of waarvan de vermoedelijke dader overleden is, zullen onderzocht worden.Daarna volgt een „meer algemeen onderzoek naar aard, duur en omvang van mogelijk misbruik”. Welke instantie dat gaat doen, is nog onbekend. In dat onderzoek zal ook de vraag naar het functioneren van de verschillende besturen en hun optreden in deze dossiers aan de orde komen, aldus de KNR.De Rotterdamse bisschop Ad van Luyn, ook salesiaan, heeft toegezegd mee te werken aan de onderzoeken. Hij was in de jaren zestig leraar in ‘s-Heerenberg en in de jaren zeventig als lid van het bestuur van de congregatie verantwoordelijk voor de gang van zaken.