Oostenrijkse priester beschuldigd

De katholieke kerk van Oostenrijk is een onderzoek begonnen naar Paterno, maar heeft hem niet geschorst. Paterno zelf ontkent. ,,Ik ben geschokt en ben me niet bewust van enige schuld”, zei de priester gisteren. Hij kon zich wel herinneren dat hij dertig jaar geleden het bed had gedeeld met een student tijdens een reis. De volgende ochtend wilde de student niet meer naast hem slapen. ,,Misschien gleed mijn hand weg toen ik sliep”, zei Paterno gisteren.

Tegen een andere priester is eenzelfde beschuldiging geuit. Beide priesters zijn afkomstig uit het bisdom Feldkirch. Bisschop Küng heeft het onderzoek gisteren bevestigd. In juli werd Küng ook al belast met een onderzoek naar een kinderpornoschandaal op het priesterseminarie van het bisdom St. Pölten.

Bisschop Küng zou hebben afgeweten van de misstanden in zijn eigen bisdom maar bij gebrek aan aanklachten niet zijn opgetreden. (AP)