Opleiding Traumaseksuologie: hulpverlenen aan mensen (M/V) die als kind seksueel zijn misbruikt

Deze bladzijde is verouderd:
kijk op EXCETRA.NL voor de opleiding TRAUMASEKSUOLOGIE

Hulp bieden aan mannen met seksueel misbruik ervaringen. Een opleiding voor mannen / vrouwen die hun expertise willen uitbreiden met kennis en vaardigheden met deze doelgroep. De opleiding is bedoeld voor hulpverleners. Tot op heden waren de deelnemers werkers in de GGZ of maatschappelijke dienstverlening, geestelijk verzorgers, alternatieve hulpverleners en ervaringsdeskundigen.
Regelmatig krijgen wij vragen van mannen die hun ervaringsdeskundigheid willen inzetten om andere mannen /mensen te helpen met het verwerken van seksueel misbruik. Er is veel te weinig kennis en deskundigheid op dit gebied bij betrokkenen zelf en in de reguliere hulpverlening. Ook deze groep, alsmede nauw betrokkenen bij dit onderwerp kunnen zich ook opgeven.

Expertise

Door de jarenlange ervaring met dit onderwerp weten wij dat de reguliere zorg in veel gevallen niet toegerust is hierin adequate hulp te verlenen. Verwerking van seksueel misbruik is veelal maatwerk en de betrokkene moet hierbij zelf een leidende rol spelen. Maar wel onder de (ervarings-)deskundige begeleiding van iemand die zelf de weg al gegaan is of zich echt in het onderwerp heeft verdiept.

Manier van werken

Wij hebben een methodiek ontwikkeld, een soort routebeschrijving.
De ervaring heeft ons geleerd dat een twintigtal onderwerpen zoals macht/onmacht, schuld/onschuld, seksuele identiteit  ‘geraakt’ en bewerkt moeten worden in het proces van de verwerking. De blokkades en de splitsingen moeten ongedaan worden gemaakt om het verloren ‘zelf’ weer terug te vinden.
Deze methodiek is de basis voor deze training.

Wensen deelnemers

Specifieke wensen van de deelnemers worden in het programma ingepast.
De opleiding is gericht op het verwerven van een adequate professionele houding naar hulpvragers en op het vergroten van de kennis over het
onderwerp seksueel misbruik van jongens en het verwerken daarvan op latere leeftijd.

 • Jezelf in het programma

  Welke connectie heb je met deze groep?
  Wat wil je precies doen voor deze doelgroep?
  Hoe geef je daar vorm aan?
  Welke deskundigheid heb je?
  Hoe zet je dat en jezelf in de markt?
  Hoe hanteer je de dynamiek tussen je eigen ervaringen en die van de ander?
  Hoe verloopt het verwerkingsproces voor mannen en hoe stuur je dat?
  Hoe voorkom je secundaire traumatisering
  Eerlijk zijn: Ben je er klaar voor of eigenlijk niet?

 • theorie

  Het moment van het misbruik
  Een vijf sterren trauma
  Schade en gevolgen
  Traumaseksualiteit
  Psychische dwarslaesie
  De vijf relaties met de dader/pleger
  Onze methodiek
  Intake & vragenformulier
  Verwerkingsfasen en de bijbehorende rol van de hulpverlener

De opleiding(en) zijn aangepast aan de laatste inzichten en staan beschreven

op de site van ons Expertise Centrum Traumaseksuologie

www.excetra.nl

Je kunt je daar ook aanmelden.

Instap eisen

 • je bent zelf in therapie geweest
 • je bent niet in een crisis
 • een HBO opleiding en / of aantoonbare levenservaring
 • akkoord van de opleider(s) na kennismakingsgesprek
 • bereid zijn om het contract te tekenen van vertrouwelijkheid en begrenzing in de hulpverleningsrelatie
Loes Stolker

Loes Stolker

opleider instituut voor psychodrama

Weer dicht bij jezelf komen en actief iets betekenen voor anderen

Peter John Schouten

Peter John Schouten

opleider instituut voor psychodrama

De cursus is uniek: leerzaam, intensief en deelnemers raken diep verbonden met elkaar.