Oproep aan de parochies

Onderstaande brief is een initiatief van Joke en Frans Philipsen.
Zij sturen deze brief aan rooms-katholieke parochies.
Wij publiceren deze hier, omdat wij dit een heel mooi intiatief vinden: het probleem eens vanuit een heel andere dimensie aanpakken.
Kopieer de onderstaande inhoud en stuur het naar jullie parochies. Laat wel even weten waarheen je hem verstuurd hebt, zodat wij ook de reacties van de verschillende parochies op kunnen volgen.
Bij voorbaat dank.
De webmaster.

***begin originele tekst***
Aan het pastoraal-team van de ……… parochie.

Geachte dames en heren,

De pedofilieschandalen van het laatste jaar doen de RK-kerk op haar grondvesten daveren. Dat is mijns inziens zeer terecht.
Aan kleine kinderen is zeer grote emotionele schade toegebracht, die ze hun hele verdere leven hebben moeten meetorsen. Relaties zijn er door verwoest. Zelfdodingen hebben eveneens plaatsgevonden. Slachtoffers van misbruik zijn later zelf dader geworden door hun eigen kinderen te misbruiken. Ook zijn er veel meldingen gekomen over geestelijke en lichamelijke mishandeling van kinderen in kloosters en internaten.
Nooit heeft de katholieke kerk aandacht besteed aan de slachtoffers. Slechts de goede naam van de kerk was belangrijk. Alles verdween in de doofpot, daders werden overgeplaatst en konden daar weer nieuwe slachtoffers maken.
Er is door de kerk nu een commissie ingesteld (Deetman) die het seksueel misbruik vanaf 1945 tot op heden gedegen en wetenschappelijk moet onderzoeken. Het zal nog zeker een jaar duren voordat deze commissie met haar eindoordeel komt.
Veel slachtoffers, die zichzelf liever “overlevers” noemen, hebben geen of weinig vertrouwen in deze commissie. Ze vinden dat ze bij de duivel te biecht zijn. Waarom geen onafhankelijk onderzoek? is hun vraag. Het niet in de opdracht van de commissie Deetman zitten van geestelijke en lichamelijke mishandeling is eveneens een tekortkoming.
Geheime archieven werden door bisschoppen vernietigd!!.”De zaak was toch afgehandeld!! Bovendien stond er niet veel bijzonders in!!” zijn hun argumenten. Mijn vraag is dan waarom waren ze dan geheim en waarom zijn ze dan vernietigd?
De Nederlandse bisschoppen hullen zich verder in stilzwijgen en verschuilen zich achter de commissie Deetman, terwijl de slachtoffers smeken om geholpen te worden. Zij weten dat ze misbruikt zijn als kind, dat hoeft de commissie Deetman niet uit te zoeken. Het duurt deze mensen allemaal veel te lang en ze hebben nu erkenning en hulp nodig.

Wat ik nu heel opmerkelijk vind (en ook zeer schokkend) is dat dit onderwerp bij de pastorale medewerkers in de parochies amper schijnt te leven, terwijl de wereld om hen heen toch in brand staat. Hun kerk wordt dagelijks van de meest vreselijke dingen beticht. Iedere bisschop, priester, pater of non wordt voor een viezerik of kreng uitgemaakt.
Door Rome worden achtereenvolgens de homoseksuelen, de joden en de vrijmetselarij als boosdoeners aangewezen. Hoe bont kun je het maken.
En de pastorale medewerkers in Nederland doen niets. Lopen jullie je niet dood te schamen? Hoe kun je voor zo’n instituut werken? Daar kun je toch niet trots op zijn.
Wat ik wil is dat jullie, pastorale medewerkers van alle parochies in Nederland, weer trots op je zelf kunt zijn door bondgenoot te worden van alle slachtoffers van seksueel misbruik binnen de kerk door er bij de bisschoppen van Nederland op aan te dringen dat ze
1. een zeer dringend beroep moeten doen op de daders om zich te melden bij de commissie Deetman.
2. alle archieven onverwijld ter beschikking moeten stellen aan de commissie Deetman.
3. volledige openheid geven over eventueel reeds vernietigde archieven.
4. vooruitlopend op de definitieve aanbevelingen en de conclusies van de commissie Deetman voor de slachtoffers een adequaat hulpprogramma aanbieden.
5. in de opdracht van de commissie Deetman ook de geestelijke en lichamelijke mishandelingen meenemen.

Doe hiervan dan uitgebreid bericht in de media, zodat de slachtoffers zich dan gesteund weten door medewerkers van de kerk. De kerk die hen zo lang in de kou heeft laten staan. Deze mensen steunen is pas waarachtig pastoraal werk.
Wanneer het gehele onderzoek in volledige medewerking met de leiding van de Nederlandse katholieke kerk en gesteund door hun pastorale medewerkers in de parochies transparant en open geschiedt zal ook blijken dat 90% van de pastorale medewerkers goede, integere mensen zijn, die hun werk goed doen en het beste met hun medemens voor hebben. Die smet zal dan van jullie wegvallen.
Overigens ben ik zelf voor een parlementair onderzoek met verhoren onder ede. Want voor mij moet de onderste steen boven komen. Ik weet n.l. wat de combinatie misbruik, arrogantie en machtsmisbruik bij een mens kan aanrichten.

Mocht er van jullie kant nog behoefte zijn aan nadere informatie of verdere uitleg dan ben ik daartoe graag bereid die dan zo gewenst mondeling of schriftelijk te geven.

Met vriendelijke groet,
Frans Philipsen
Oude Doetinchemseweg 73
7038 BG Zeddam
Tel.0314-651185
fransenjoke@yahoo.com

***einde origineel bericht***

12 antwoorden
 1. herman
  herman zegt:

  Beste Joke
  Een goed initiatief van jou.
  Ik moet toch nog een keer mijn verhaal kwijt.
  Ben twee maal verkracht door een kapelaan en een frater.
  Ik zit met de schuldvraag waarom kon ik het niet stoppen was ik dan zo slecht.
  het schuldgevoel is zo groot geworden dat ik er in verstrikt raak.
  Pijn en verdriet:
  De aangerichte schade wordt na al die jaren sterker en heel voelbaar.
  alles wat er door het misbruik is ontstaan aan zelfhaat zelfverachting negatief zelfbeeld psychische overgevoeligheid komt weer axtra naar boven.
  Dit alles levert een pijn op die soms maar nauwelijks te dragen is.
  Als misbruikte betrap ik mijn eigen er weer op om in de oude overlevingsmechanisme te scheiten namelijk om mijn gevoelens maar weer te begraven.
  Gevoelen had ik niet het was meer van overleven en om toch zeker niks verkeerd te doen.
  Rouwen:
  Het hele bestaan is veranderd is kapot vanaf mijn negende jaar tot nu toe ben nu bijna 68 jaar.
  Niets is meer als vroeger voor mijn negende jaar.
  Wat er voor het misbruik was aan onbekommerdheden is voorgoed voorbij.
  Dierbare dingen uit het verleden zijn mij ontnomen door de geestelijke die dit mijn ouders een mij hebben aangedaan.
  Ook ik heb geen familie meer die hebben ons laten vallen omdat mijn ouders aangifte gedaan hadden bij de politie in 1952 over de seksuele verkrachting op mij.
  Woede:
  Toen de waarheid van het misbruik naar buiten is gekomen door de vele aangiften kwam er bij mij een woede los van ja ik heb nooit gelogen ook mijn beide ouders hebben nooit gelogen.
  Woede op de daders die mijn leven voorgoed hebben beschadigt of beter gezegd kapot hebben gemaakt maar ja zij leven niet meer.
  Er is bij mij een boosheid ontstaan op eigen naief vertrouwen het zachte karakter hoe zou ik geweest zijn als mij dit niet was overkomen.
  Hoe zou ik gweest zijn naar mijn vrouw en kinderen.
  Er is een vernietiginsaanval gepleegd op mijn indentiteit door personen die zeggen dienaar van god te zijn.
  Dat is voor mij nu ondraaglijk.
  Ik heb van kop tot teen vol met bultjes gestaan en hier ruim twee jaar laast van gehad.
  Kwestsbaar onstabiel geen nee kunnen zeggen kritiekloos snel een schuldgevoel hebben.
  Erover praten met iemand iemand in vetrouwen nemen? is er nog wel iemand te vertrouwen dan dat is bij mij nog steeds de hamvraag bij mij.
  Ik heb door dit gebeuren tot twee maal een zelfmoordpoging gedaan wat niet lukte.
  Niet er bij nadenken wat voor verdriet ik mijn ouders aan zou doen zij hadden al een zoontje verloren van twee maanden oud.
  Ik hed hierdoor niet kunnen leren om met twee benen in de maatschappij te staan heb ook niet verder kunnen leren.
  Ik heb een heel groot schuldgevoel naar mijn vrouw en kinderen.
  Met hun heb ik over het misbruik nooit kunnen en durven praten.
  Het kind zijn is mij ontnomen vele kinderen groeien toch in een goede harmonie op in de maatschappij op school en door de kerk dit heb ik nooit gehad en ondervonden van anderen wel van mijn beide ouders die waren heel goed voor mij.
  Ik vraag mij nog steeds af hoe mijn karakter geweest zou zijn als dit niet gebeurt was.
  Hierop krijg ik nooit meer een antwoord!!!!!!!!!!!!!!!

  • gerard koopman
   gerard koopman zegt:

   hallo herman,

   Ik leef met met je mee en weet hoe erg het is. Verdriet, verdriet en nog 10 keer.
   Vreselijk. Zoek hulp bij Riagg oid, het heeft mij geholpen. En als je, wat ik begrijp, je vrouw nog nooit iets vertelt hebt moet je dat toch doen. Gedeelde smart is halve smart. Veel sterkte, jongen en hou je taai. Ik ben 58.
   Mocht je behoefte hebben aan een gesprek, 06-38914377.
   Ik heb ook heel wat afgejankt de laatste tijd maar mij is het een groot deel van mijn leven bespaard gebleven. Als je op google intoetst : seminarie gerard koopman dan kun je mijn verhaal lezen. (machtsmisbruik.mysites)

   Veel sterkte,

   Gerard Koopman

  • Jac.v.d.Heijden
   Jac.v.d.Heijden zegt:

   Beste Herman,
   Een van mijn kleinkinderen heeft per ongeluk het telefoongesprek
   afgebroken. Mijn excuus hiervoor.
   Sucses met je herstel,en praat met je vrouw en kinderen over het gebeuren
   wat geweest is.Dit zal het meest helpen met verwerken.
   Mocht je nog belang hebben met een gesprek, dan bel gewoon even na
   10 uur s”morgens.
   Groeten,
   Jac.v.d. Heijden.

 2. herman
  herman zegt:

  Beste Jac.
  Ook ik heb dat wel eens gehad met mijn klein kinderen dat kan gebeuren niks mis mee.
  Nogmaals hartelijk dank voor het gesprek.
  Ik hoop met mijn vrouw en kinderen weer goed in het leven te kunnen staan.
  Maar dat zal zijn tijd nodig hebben.
  Groetjes Jac en ook aan je vrouw.
  Herman

 3. herman
  herman zegt:

  Graag zou ik met mensen in kontakt willen kome die kapelaan donkers hebben kekend.
  Hij was kapelaan in 1952 op de parochie broekhoven 1 te Tilburg.
  Ook zou ik graag kontekt willen hebben met mensen die frater rodolfo gekend hebben.
  Hij werkte als leeraar op de school aan de Wassenaarlaan parochie trouwlaan te Tilburg.
  013-5344542
  groetjes Herman

 4. herman
  herman zegt:

  a.s. maandag 20 juni 13.30 uur zal het rapport van Prof.Mr.Siewert Lindenberg worden gepubliceerd. Het rapport zal direct online beschikbaar zijn en de heer Lindenberg zal `s avonds in Nieuwsuur aanschuiven

 5. e. j
  e. j zegt:

  Ook ik en mijn broer zijn misbruikt door een non in een kindertehuis.
  45 jaar maakt het mijn leven al kapot,toen ben ik aan het zoeken gegaan in nov 2010,Tot mijn grote blijdschap vond ik mijn vroegere vriendin terug via internet,en na 45 jaar.Na nog verder te zoeken kwam ik uit bij Hulp en Recht.
  Na een gesprek met hun heb ik besloten om een aanklacht in te dienen.
  Omdat ik bijna zeker wist dat betreffende non nog in leven was,is er weer een zoektocht begonnen samen met advokaat en Hulp en Recht.
  Met 3 verschillende namen die ze heeft gebruikt hebben we haar gevonden in luik,en nog zo fit als een hoentje.
  Ze ontkende alles,zelfs haar naam en de persoon op de foto kende ze niet[was ze zelf]na veel verweer,want ze had niks gedaan en wist nergens van volgde in nov 2011 de zitting tegen haar.
  Ze zat samen met mij en getuigen van mij aan een tafel [zal niet zeggen wat er door je heen gaat] en oppeens herkende ze zichzelf wel op de foto die getoond werd.dat was dus leugen een,en er volgde er nog veel,ze ontkende alles met een stalen gezicht,zoals we haar altijd al kende.
  Er waren tig van aanklachten tegen haar,sexuele,lichaamelijke,en geestelijke mishandeling,bij vele kinderen.Maar ze had niks gedaan,zei ze steeds.
  Ondertussen heeft mijn broer ook een aanklacht ingediend en mijn vriendin volgt ook,is zoals zovelen ook slachtoffer.Ook hebben we iemand gevonden die daar ook verbleef,ze is geen slachtoffer maar weet overal van omdat ook zei alles zag.
  Eindelijk 18 januari 2012 kwam de uitspraak,mijn aanklacht wegens sexueel misbruik is gegrond verklaard.Aan de rest word niks gedaan.
  Na het lezen van de 4 pagina,s tellende brief,staat op de laatste regel dat beschuldigde binnen 4 weken hoger beroep kan aantekenen,dat zal ze dus zeker doen,en is de lijdensweg nog lang niet op z,n eind.
  Ik weet zelfs niet hoe het nu verder gaat,het werk van Hulp en Recht zit erop.
  Voor mijn gevoel ben ik terug bij af.
  Begrijp niet waar zo,n non het voorrecht aan verdiend.
  Dit alles speelde af bij Kindertehuis Rustoord in oisterwijk.
  Ik weet dat er nog veel slachtoffers zijn en hoop dat ze net als ik zorgen dat zei gestraft word.Slachtoffers weten over wie ik praat.
  Ik wil met dit schrijven laten weten hoeveel kracht er nodig is om alsnog herkenning te krijgen.
  Ik wens iedereen veel sterkte toe.en ben blij met deze site waar nog aandacht aan de slachtoffer word gegeven.

  • GW
   GW zegt:

   Ik zelf heb daar ook gezeten ,het was er kil en streng
   Totaal geen liefde kregen we van die nonnen
   Mishandeling , vernedering en misbruik dat was wat daar gebeurde.

   Thuis werd je weg gehaald omdat je ouders niet goed voor je waren
   en uiteindelijk werd je gedumpt op een plaats waar alles nog veel erger was
   Ik vind het belachelijk dat er zo weinig aandacht aan besteed werd
   We hebben een hele erge rot jeugd gehad en hebben daar nog alle dagen last van
   Mogen deze mensen die al die kinderen hebben mishandeld ongestraft verder gaan?
   Zuster van Barmhartigheid ? je kunt beter zeggen krengen van barre hatelijkheid !

 6. GW
  GW zegt:

  Is deze site allen voor mannen. ik ben een vrouw
  ook de kinderen uit Kinderhuis Rustoord zijn misbruikt
  dat waren jongens en meisjes dit gebeurde door een non

 7. Joke
  Joke zegt:

  Hallo GW

  Ik wil je even wijzen naar de site Klokk.(www.Klokk.nl) Deze site is tevens voor vrouwen. Speciaal onder het kopje vrouwennetwerk.

  groetjes en succes
  Joke

 8. joop van steen
  joop van steen zegt:

  beste e.j ik heb daar ook gezeten van 1957 tot 1968 ik ben door zuster alberdina seksueel misbruikt ze ontkent alles alleen mijn nadeel is dat ik haar onder de naam magareta ken komt jou die naam eigenlijk ook bekend voor???? hoop hier nog een reactie op te krijgen gr joop

Reacties zijn gesloten.