Oproep slachtoffers: draag paars tijdens nachtmis

Hilversum (Van redactie RKK) 22 december 2011

De Koepel Landelijk Overleg Kerkelijk Kindermisbruik (KLOKK) heeft de priesters van de Katholieke Kerk opgeroepen om in de kerstnachtmis paars te dragen. Dit heeft de belangenvereniging vandaag bekend gemaakt.

Bewieroken
De liturgische kleur voor de mis in de kerstnacht is eigenlijk wit, maar KLOKK zegt dat “na alles wat bekend geworden is, vreugde misplaatst en enige ingetogenheid geboden is”. De liturgische kleur paars wordt gedragen in de veertigdagentijd en tijdens de advent, als teken van boetedoening. KLOKK vraagt de priesters ook af te zien van “het elkaar bewieroken”. KLOKK roept ook de kerkgangers op in het paars gekleed naar de nachtmis te komen.

Niet aftreden
Bij monde van voorzitter Guido Klabbers is er nog veel werk aan de winkel Na de publicatie van het rapport-Deetman hebben zich tientallen nieuwe slachtoffers gemeld. KLOKK dring niet aan op het aftreden van de bisschoppen, want dat “levert de slachtoffers niets op”. “Voor herstel, genoegdoening en compensatie zal hard gewerkt moeten worden”, aldus Klabbers.

Reactie bisschoppen
Gevraagd naar een reactie op het verzoek van KLOKK meldt de woordvoerder van de Bisschoppenconferentie: “We hebben kennis genomen van deze oproep en gaan er verder niet op reageren”.

Van de webmaster:
Wat zou dat jammer zijn als de bisschoppenconferentie wéér een gelegenheid voorbij laat gaan een gebaar te maken! Dit is de tijd om te laten zien dat de spijt en het medeleven gemeend zijn…
Hopelijk hebben de kerkgangers wel de behoefte hun solidariteit met de duizenden slachtoffers te laten zien en dragen zij iets paars.
Ton Leerschool