Oud geval seksueel misbruik in Amersfoortse kerk ontdekt

Oud geval seksueel misbruik in Amersfoortse kerk ontdekt

De Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt van Amersfoort-Oost maakt vandaag bekend dat een 71-jarig lid van de kerkgemeente diverse minderjarige jongens seksueel heeft misbruikt. Het gaat om misdrijven die zich dertig jaar geleden afspeelden en pas deze week aan het licht zijn gekomen.

Het gaat om in ieder geval twaalf jongens die waarschijnlijk tot en met 1986 misbruikt zijn. Volgens de kerkenraad zijn destijds diverse mensen, waaronder predikanten van de kerk, op de hoogte geweest van het misbruik maar is daar niets mee gedaan. De kerkenraad reageert daar geschokt op en onderneemt nu wel actie.

De kerk heeft het misbruik deze week aangegeven bij het Meldpunt Seksueel Misbruik, omdat de dader nog altijd lid is van de gemeente. De man uit Hoevelaken is ernstig ziek, zo meldt de kerkenraad. De slachtoffers hebben dertig jaar geleden geen aangifte gedaan.

Hulpverlening
De kerkenraad heeft een pastoraal team samengesteld voor hulpverlening aan de slachtoffers en om verder onderzoek te doen naar de aard en de duur van het misbruik en het precieze aantal slachtoffers. Slachtoffers kunnen zich melden bij de dominee of het Meldpunt Seksueel Misbruik. De slachtoffers en hun ouders hebben ook geen aangifte gedaan.

Bron: http://www.ad.nl/amersfoort/oud-geval-seksueel-misbruik-in-amersfoortse-kerk-ontdekt~a2779267/

6 antwoorden
 1. Verbeeck
  Verbeeck zegt:

  Mijn zoon maakte in mei een einde aan zijn dagen.
  BVP werd van zijn 11 e tot zijn 17 e zwaar misbruikt op een internaat in
  BELGIË. Van 1985 tot 1992.
  Vertrouwde me dit toe 11 dagen voor zijn einde.
  WIE heeft dergelijk misbruik te melden ?
  WIE was ook slachtoffer?
  WIE ZWEEG TOT NU TOE?
  WIE WIL WEL VERDER MET ZIJN LEVEN?
  HELP MIJ HEM TE REHABILITEREN!
  HELP JEZELF en SPREEK!

  • Raymond
   Raymond zegt:

   Beste V,
   Heb je al contact gehad met Rik Deville van Werkgroep Mensenrechten in de kerk in Belgie. Hij is al jaren met di dossier bezig en misschien heeft hij meldingen van het betreffende internaat. Veel succes met jouw zoektocht.

  • Ben Goeman
   Ben Goeman zegt:

   Dag Maryse Verbeeck,
   Heb je beide artikelen, die van 2 november en 2 october gelezen. Voel hier een totaal verscheurd hart, dat troost nodig heeft. Ontroostbaar moet je zijn.
   Weet niet hoe te beginnen. Zat ook op een seminarie. Ben daar vaak misbruikt geweest, ook daarvoor en daarna. In de zestiger jaren vooral. Werd er radeloos van, kon het aan niemand kwijt. Wilde op mijn 19e een eind aan mijn leven maken. Zeer veel slaappillen. Maar overleefde het. Begreep, dat dit geen tweede keer mocht gebeuren. Ben toen doorgegaan, met vallen en opstaan. Zie mijn stukje poëzie van 1 juli in deze blog, onder “Ben”. Door mijn geloof lukte het, was niet meer kerks, maar de bijbel was mijn enige houvast. Tot op heden.
   Voor jouw zoon zal er bij God ongetwijfeld reden genoeg zijn geweest om zijn ziel tot Hem op te nemen, toe hij een einde aan zijn leven maakte. Ten eerste had hij rust en liefde nodig. God zal ingezien hebben dat er voor hem geen enkele hoop meer op aarde was voor een doorstart. Hij zag ongetwijfeld ook het vreselijke verdriet van zijn beide ouders, als hij er niet meer zou zijn. Toch heeft Hij je zoon in alle omhelzende liefde tot Zich genomen. Wees daar maar zeker van! En voor zijn ouders moet dat toch een troost wezen, ook al zien die hun zoon in dit leven nimmer weer. Maar wel in het toekomstige leven, als wij die God liefgehad hebben weer bij elkaar verenigd zijn. Dan zul je op je zoon afrennen, en hem lang, heel lang omhelzen, wederzijds.
   Dit is een troost die je niet onthouden mag worden. Het enige dat Jezus Christus van je vraagt, is dit: heb je volledig vertrouwen in Mij? Hij vergeeft je, als je tijden hebt gehad, dat je bitter tegen Hem bent geweest. Het geloof niet meer zag zitten. Hij begrijpt heel je hart en ziel. Heus, er is nog hoop. Echt waar! Ben

 2. Margaretha
  Margaretha zegt:

  “De man uit Hoevelaken is ernstig ziek, zo meldt de kerkenraad.” Een extra reden om met God en zichzelf in het reine te komen door schoon schip te maken, zou ik zeggen. Het kan geen toeval zijn dat het misbruik juist nu uitkomt: hier ligt nog een kans, ook voor hemzelf. Ongedaan kan hij het misbruik niet meer maken, maar erkenning van het leed zou al iets kunnen betekenen voor de slachtoffers.

 3. Paul M van Dam
  Paul M van Dam zegt:

  Adequate reactie kerk Amersfoort op misbruik

  Vandaag (2 oktober 2016) is naar buiten gebracht dat tot 1986 een gemeentelid van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van Amersfoort-Oost zich schuldig heeft gemaakt aan seksueel misbruik van meerdere minderjarige jongens. Het misbruik kwam afgelopen week aan het licht, omdat een kerkganger een brief schreef aan de kerkenraad. De briefschrijver reageerde op een voorbede voor de inmiddels ernstig zieke dader in een kerkdienst. In de brief werd gerefereerd aan de episode van misbruik.

  Predikanten deden niets
  In de tijd van het misbruik waren verschillende gemeenteleden en twee predikanten hiervan op de hoogte, maar ondernamen geen actie. In de jaren ’80 begonnen de eerste verhalen van misbruik naar buiten te komen. Het was toen – en vaak nu nog – echter moeilijk om het zwijgen te doorbreken. In ieder geval kozen de predikanten in die periode om over het misbruik te zwijgen, waardoor de dader vrij spel had en nooit ter verantwoording is geroepen. De slachtoffers hebben hun hele verdere leven met dit geheim een weg moeten zoeken. ‘Onaanvaardbaar’ oordeelt de huidige kerkenraad.

  Heilzame ontwikkeling
  Het is verheugend dat de huidige kerkenraad van Amersfoort-Oost zo adequaat reageert. De briefschrijver is serieus genomen. De kerkenraad heeft een eerste verkennend onderzoek uitgevoerd en bewijs gevonden voor het misbruik. Vervolgens is de zaak aanhangig gemaakt bij het kerkelijk meldpunt seksueel misbruik en heeft de kerkenraad besloten om de feiten naar buiten te brengen.

  Radicale breuk
  Dit een radicale breuk met de cultuur van zwijgen en toedekken. Door op deze manier te reageren geeft de kerkenraad handen en voeten aan het kiezen voor slachtoffers. Hun welzijn staat de kerkenraad allereerst voor ogen. Wat mij betreft is dit een hoopvol verhaal. Er waait hier een andere wind in de kerk: onrecht moet aan het licht gebracht worden, zodat kwetsbare en gekwetste gemeenteleden erkenning vinden en ruimte krijgen.

  Hoopvol
  Het aangedane leed kan niet ongedaan gemaakt worden. Wel kunnen we echter in onze reactie helder maken aan welke kant we staan. We kunnen duidelijk maken waar we als kerk voor staan en dat de grenzen van de ander ons heilig zijn. Dat is heilzaam en kan meewerken aan herstel.

  Bron: https://alexanderveerman.wordpress.com/2016/10/02/adequate-reactie-kerk-amersfoort-op-misbruik/

 4. ben goeman
  ben goeman zegt:

  Eindelijk lijkt het ijs te breken! Mensen kunnen er niet meer omheen, kunnen het niet meer negeren of bestempelen als bakerpraatjes of broodje-aap-verhalen alles wat bijna dagelijks over hen heenspoelt: al die verhalen van seksueel misbruikten in hun jeugd.
  En er is nog een tweede lichtpuntje: ook de toenemende vloed van verhalen van hen, die in satanische rituelen misbruikt zijn geweest kan niet meer genegeerd worden. Heb hierop reeds op 28 september gereageerd in de blog van 10 oktober 2014 van (wederom) Paul van Dam “ritueel misbruik kinderen neemt onrustbarend toe”. Er zijn zeer uitgebreide hulpverlenende websites te vinden hierover, zie bijvoorbeeld https://survivership.org/ , en http://ra-info.org/faqs/ra-convictions/satanism-and-ritual-abuse-archive/ .
  Ertegen strijden heeft dus wel degelijk zin, hoewel het effect op lange termijn onbekend blijft. Het kwaad is nu eenmaal diep in de mens geworteld. Sinds mensenheugenis komt seksueel respectievelijk satanisch ritueel misbruik voor blijkens getuigenis van zeer oude bronnen. Nee, uit te roeien is het nimmer. De schrijver van deze reactie, een gelovige bijbelvaste christen, maakt zich hevig zorgen erover hoe God dit alles wel niet zal vinden; Hij Die zelfs zijn enige Zoon, Jezus Christus de Heer niet gespaard heeft om het tij de doen keren. Hij heeft gelukkig de overwinning op de satan behaald aan het kruis – eens zal Hij wederkomen om al dat kwaad definitief uit te roeien, nadat het eerst tot volheid is geraakt.
  Dit is de enige en beste ware hoop waarop we ons kunnen richten; dit is wat telt! Ben

Reacties zijn gesloten.