Alle berichten over seksueel misbruik en de Rooms Katholieke Kerk

Laatste oproep om misbruik te melden

Mensen die als minderjarige het slachtoffer werden van seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk kunnen daarvan nog melding maken tot 1 mei. Dinsdag deed de kerk nogmaals een oproep om dit misbruik te melden, voor het eerst samen met belangen­organisaties van slachtoffers. Na 1 mei is het niet meer mogelijk om verjaarde zaken te melden […]

Aan de misbruikte mannen…

Naar aanleiding van 2Doc documentaire Misbruikte mannen schreef Margaretha Coornstra een indrukwekkende en krachtige column. Misbruikte Mannen, Het is met eerbied dat ik jullie aanspreek. Jullie speelden de hoofdrol bij een indrukwekkende afsluiting van mijn Aswoensdag 2015. Als kind werden jullie op een katholieke kostschool veelvuldig mishandeld, seksueel en anderszins, door de ‘broeders’ die voorgaven […]

Kindertehuis St.Raphael Santpoort-Noord

Op verzoek van de begeleider van een slachtoffer ben ik op zoek naar meer informatie over: Kindertehuis Sint Raphael te Santpoort noord. Het gaat specifiek over de periode 1970-1974 waarin het misbruik heeft plaatsgevonden.   https://www.youtube.com/watch?v=4_M22lA3T4g

VPKK : Sluiting van het meldpuntmisbruik rkk schadelijk voor (nog worstelende) slachtoffers van seksueel misbruik

PERSBERICHT Sluiting klachtencommissie op 1 mei a.s. is schadelijk voor vele slachtoffers van rk kerk. Een geschiedenis van geheim geweld en misbruik in de kinderjaren door machtige personen vraagt het uiterste van wie daarmee moeten leven. Het is een lange weg. Alleen de persoon zelf kan zeggen wanneer het tijd is om erkenning te zoeken, […]

Onderzoeksverslag van Drs.Th Kroon naar Klachten- en Compensatieprocedure van het Meldpunt Misbruik RKK

  Op 27 januari j.l. heeft Theo Kroon zijn onderzoeksverslag”’n weg naar erkenning, genoegdoening en compensatie”,m.b.t de behandeling van de klachten van seksueel misbruik door zowel de klachtencommissie als ook de compensatiecommissie van het Meldpunt Misbruik RKK, aangeboden aan de Vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie. De belangrijkste conclusies:  Zaken waarbij sprake is van een […]

Thomas Doyle: Een inkijkje in geïnstitutionaliseerd narcisme

Thomas Doyle, een Dominicaan die tijdens zijn verblijf in het Vaticaan in Rome al direct geconfronteerd werd met het dossier misbruik.Vanaf dat moment is hij al begonnen met het schrijven van zijn inmiddels bekend Thomas Doyle Report(Thomas Doyle Report ) Tijdens de SNAP conferentie in Dublin 2013 probeert hij te verklaren waarom de kerk doet […]

Persbericht Doret van der Sloot: Documentaire "Misbruikte mannen"

Uitzending:                     Woensdag 18 februari 2015 om 23.00 uur op NPO 2 Website:                             www.ntr.nl/hetuurvandewolf   Na meer dan vijftig jaar doorbreken ze hun zwijgen. In de documentaire Misbruikte Mannen vertelt een groep slachtoffers van seksueel misbruik voor het eerst openhartig over wat hun door leden van de Rooms Katholieke ‘Broeders van Maastricht’ is aangedaan. […]

Engeland: 'Mogelijk ruim 11 miljoen kinderen misbruikt'

‘LONDEN – Meer dan 11 miljoen Britse kinderen zijn mogelijk slachtoffer geweest van misbruik. Dat heeft een van de leden van de speciale onderzoekscommissie gezegd, waarbij hij sprak van een nationale epidemie. Graham Wilmer zegt zich te baseren op overheidscijfers. Foto:  Graham Wilmer „Er zijn potentieel ongeveer 11,7 miljoen slachtoffers die zich nog niet hebben gemeld […]

Wat gaat er mis in Nederland subsidieland?

Maandag 17 november 2014 Vandaag werd ik opgeschrikt door het onderliggende bericht uit de Gelderlander: ‘Subsidiestop nekt vraagbaak ‘hulp na seksueel misbruik’ zie artikel in de Gelderlander Stichting VSK is een van de partijen die de laatste jaren heeft bewezen daadwerkelijk iets te kunnen betekenen voor slachtoffers van seksueel misbruik. Met name in het dossier […]

Roep om preventie steeds groter, anno 2014 lijkt de kerk nog steeds hardleers

Al vanaf medio 2010 is er door tal van partijen aangedrongen bij de kerk ( bisdommen, ordes en congregaties) op een duidelijk preventieprogramma en wereldwijde heldere richtlijnen om misbruik van kinderen tegen te gaan. Schoorvoetend zijn er incidenteel wat documenten opgesteld echter papier lijkt in deze geduldig… Is de kerk in staat om überhaupt dit […]

"De Vriendenrepubliek": Chaos in Britse onderzoekscommissie seksueel misbruik

Voor de tweede keer binnen vier maanden zit de Britse commissie die onderzoek moet doen naar seksueel misbruik door hoogwaardigheidsbekleders en publieke figuren zonder leidinggevende. Terwijl het werk nog niet eens goed en wel van start is gegaan, stapte gisteren Fiona Woolf af. Het hoofd van de onderzoekscommissie zwichtte voor de druk van slachtofferorganisaties, die […]

Advertentie verlengde openstelling klachtenprocedure Seksueel misbruik binnen de RK kerk

  Op vrijdag 31 oktober heeft het bestuur van de Stichting Beheer & Toezicht inzake Seksueel Misbruik in de RK Kerk (Meldpunt Seksueel Misbruik RKK) via een advertentie in vier landelijke dagbladen bekendgemaakt, dat de termijn waarbinnen het mogelijk is om klachten in te dienen betreffende verjaarde zaken en tegen overleden personen is verlengd en […]