Overzicht scholen en instituten

Misbruik door E.H. schoolhoofd Sint Annaschool te Hilversum

E.H. Hier zat oorspronkelijk meteeen al een scheld kanonnade.:-/ Eigenlijk te veel eer om je naam voluit te gebruiken, daarom zal ik je hier gewoon kortweg E. noemen. In jouw, denk ik, eigen zoektocht naar je homoseksualiteit, heb je gemeend mij (onder anderen) ook mee te moeten nemen op je tocht. Ik herinner mij veel […]

herinneringen schooltijd

Voor klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, discriminatie, fundamentalisme, ernstig fysiek geweld of geestelijk geweld op school kunt u contact opnemen met een vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs. Ernstige klachten die vallen binnen deze categorieën kunnen voorgelegd worden aan de vertrouwensinspecteur. Deze zal adviseren en informeren. Zo nodig kan de vertrouwensinspecteur ook begeleiden […]

Klein seminarie Apeldoorn

Ik ben op zoek naar schoolgenoten van mijn vader, Eddy Tolboom, op het Klein Seminarie in Apeldoorn in de periode 1952 – 1957. In SPITS verscheen artikel over ene “Peter Wansink” (niet zijn echte naam) een jaargenoot van hem. Ik zou graag in contact komen met hem of met mensen die “Peter” of mijn vader […]

Autobiografische roman

Jarenlang heb ik het misbruik door mijn hoofdonderwijzer verzwegen. Zoals bijna iedereen. Na mijn gesprekken met Peter John zocht ik een manier om iets te doen om potentiële slachtoffers in de toekomst te voorkomen, al is het er maar  één. Maar liefst zo veel als mogelijk natuurlijk. Maanden heeft het in mijn hoofd gezeten en […]

Electus – De Lasalle Stevensbeek

Hallo, Mijn naam is Hans Willemsen en ben nog steeds op zoek naar lotgenoten die in de periode 1971-1972 op internaat De Lasalle in Stevensbeek hebben gezeten. Ben daar misbruikt door broeder Electus van Uden. Wie kent deze man of is ook misbruikt door deze man en zou mij willen helpen? Groeten, Hans Willemsen.

Joep Dohmen: Zalig zijn de armen van geest

NRC – 24 sept. 2011 door Joep Dohmen Het overlijdensregister van de gemeente Heel en Panheel wordt bewaard in het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg: Op 18 juni 1953 meldt broeder Ivo Ramakers bij de ambtenaar van de burgerlijke stand het overlijden van drie gehandicapte kinderen uit Sint Joseph. Peter (13) stierf die dag om […]

De geheimen van Sint Joep en van Sint An -deel1-

Het verhaal van Wimpje Osterop – door Jules Zollner Dit is het verhaal van Wimpje Osterop. Het is geen goed en mooi verhaal ik wijs er van tevoren op. Wimpje Osterop overleed in 1956. Wimpje Osterop was de zoon van een bekende vleesverwerker in Maasniel en net als ik geboren in 1944. Hij zat bij […]

OM bekijkt dood 34 jongens

Geschokt heb ik vanmorgen kennis genomen van onderstaand artikel in De Limburger. Wij kennen de verhalen al van mishandeling, eenzame opsluiting, sadisme en seksueel misbruik. Wij hoorden al langer over ‘verdwijning’ van kinderen geboren als gevolg van seksueel misbruik en uit seksuele relaties van nonnen. Helemaal onverwacht komt dit nieuws dus niet, maar niets kan […]

Brief aan 'Joep'

Beste Joep, Het is ondertussen allemaal lang geleden, maar nog ruim op tijd om je alsnog deze brief te schrijven. De dood is namelijk eeuwig en wat zijn dan 45 jaar. Niets dus. Ik weet nog goed dat ik je voor het eerste zag en dat je met me kwam praten en me zelfs kwam […]

Mijn verwerking

Tijdens mijn jeugdjaren ben ik gedurende 2 à 3 jaar seksueel misbruikt door een pater van het internaat waar ik destijds (1962 tot 1966) verbleef. Het is pas jaren later dat ik ben gaan beseffen dat de feiten die mij in mijn puberteitsjaren overkomen waren zware consequenties hebben gehad voor mijn verdere leven. Gedurende gans […]

Pensionaat St.Louis in Weert en Amersfoort: Broeder Eliseüs (Zeegers).

Lotgenoot is op zoek naar lotgenoten. Heb in de jaren 1964 tot 1967 op Pensionaat St.Louis te Weert gezeten. Ben in de jaren tussen 1964 en 1966 seksueel misbruikt door Broeder Eliseüs (Zeegers) ook wel broeder Schilder genoemd. Mijn vraag is of er mensen zijn die ook door deze broeder zijn misbruikt. Of zijn er […]

Sancti Alberti Gymnasium

Ik ben op zoek naar studiegenoten van het Sancti Alberti Gymnasium in Zenderen (ov) gedurende de jaren 1957-1961. Ik was daar toen intern en ben misbruikt door een broeder Ambrozius. Ook een medeleerling van de 5e klas, genaamd Jan de Boer heeft geprobeerd om mij te misbruiken. Graag reacties, bij voorbaat dank.

Oproep: Internaat Don Bosco in Rotterdam

OPROEP: WIE WEET MEER OVER MISBRUIK OP INTERNAAT DON BOSCO IN ROTTERDAM? Ik ben als kind door een broeder misbruikt in het internaat Don Bosco op de Statenlaan in Rotterdam. Ik ben op zoek naar mensen die ook iets weten over misbruik bij Don Bosco in Rotterdam in de periode 1952-1957.

Misbruik jeugdzorg schokt commissie Samson

NOS Nieuws – woensdag 22 juni 2011 De commissie-Samson heeft geschokt gereageerd op de aard, duur en frequentie van gevallen van seksueel misbruik binnen de jeugdzorg. De ruim 500 meldingen die tot nu toe bij de commissie zijn binnengekomen, zijn geanalyseerd. Voorzitter Rieke Samson sprak op een persconferentie van “zeer ernstige gevallen van seksueel misbruik […]

Sancti Alberti Gymnasium/Seminarie Zenderen (Ov)

Graag kom ik in contact met studenten van dit college uit de periode 1958 – 1962. Ik was daar toen intern in opleiding voor priester en ben sexueel misbruikt.

Internaten – Stevensbeek

Ik heb er lang over nagedacht, maar roep nu toch alle slachtoffers van seksueel- of ander misbruik op het internaat Eymard Ville, DS en De La Salle in Stevensbeek op zich aan te sluiten bij een op te richten lotgenoten contactgroep. Reden is dat ik hoorde van iemand die heeft gesproken met de oud-overste van […]

Vragen

Ik heb nog zoveel vragen. Ik heb van 1990 tot 1992 in de klas gezeten bij, wat ik nu weet, een pedofiel. Ik was helemaal dol op hem, hij was een mooie vervanger van mijn vader die geen oog voor me had. Mijn ouders vonden het ook altijd prima als ik bij hem thuis sliep […]

Helemaal vast!!

Hallo, Ik ben net nieuw ingeschreven op deze site. Op advies van mijn advocate. Ik loop helemaal vast in mijn leven. Ook staat nu mijn 2e huwelijk op springen door mijn ervaringen in mijn tienerjaren. Van mijn 13e tot mijn 17e misbruikt door een pater uit Mook. Het Gabriel College/Klooster. wie kent er meer mensen […]