Politieke partijen samen in strijd tegen seksueel ongewenst gedrag

Er moet een aanvalsplan komen tegen seksueel ongewenst gedrag. Zes politieke partijen ondertekenen daartoe vandaag een ‘stembusakkoord’, op initiatief van kenniscentrum Rutgers. Daarmee beloven ze om zich in te zetten voor het vormgeven van een campagne om seksueel ongewenst gedrag te bestrijden.

Het gaat om de partijen D66, 50Plus, GroenLinks, PvdA, PvdD en SP.

Wensen en grenzen

In het akkoord worden verschillende elementen genoemd die in dat plan een rol moeten spelen. Zo zou er in alle schoolklassen uitgebreid aandacht moeten komen voor ‘seksuele vorming’, waarbij ook wensen en grenzen besproken worden.

Ook in het curriculum voor docenten zouden thema’s als ‘seksuele grensoverschrijding’ een prominentere plek moeten krijgen. In het akkoord staat dat docenten nu niet altijd weten hoe ze zulke thema’s het beste kunnen bespreken.

Het plan zou ook moeten voorzien in een strategie om ‘plegergedrag’ te bestrijden, om te voorkomen dat iemand zich ontoelaatbaar gedraagt of in herhaling vervalt.

Regie

De partijen erkennen dat ontoelaatbaar seksueel gedrag meerdere ministeries raakt en dat er daarom bij de uitvoering van het plan duidelijke afspraken gemaakt moeten worden over verantwoordelijkheid en regie, inclusief een halfjaarlijkse rapportage.

Seksuele intimidatie

Naar schatting veertig procent van de Nederlandse vrouwen en dertien procent van de mannen heeft wel eens een vorm van fysieke seksuele grensoverschrijding meegemaakt. [bron: monitor Seksuele Gezondheid in Nederland, Rutgers 2012]
Onderzoeksbureau Ipsos peilde in opdracht van Rutgers hoe Nederlanders denken over seksuele intimidatie en in hoeverre ze er zelf mee te maken hebben. Aan 1001 Nederlanders zijn uitspraken voorgelegd over seksuele intimidatie in het algemeen en specifiek op het werk, op straat en in uitgaansgelegenheden.
Het merendeel gaf aan seksuele intimidatie op al die terreinen ontoelaatbaar te vinden. Wel zei dertien procent van de ondervraagden dat er over seksuele intimidatie heel overdreven wordt gedaan. Uitgesplitst naar geslacht gold dat voor twintig procent van de mannen en voor zeven procent van de vrouwen.
Een kwart van de ondervraagden gaf aan dat meisjes met sexy kleding niet moeten zeuren als ze seksueel getinte opmerkingen krijgen.

Bron: http://nos.nl/artikel/2162902-politieke-partijen-samen-in-strijd-tegen-seksueel-ongewenst-gedrag.html

1 antwoord
  1. Raymond
    Raymond zegt:

    Beste Paul,

    Zoveelste bericht in het kader van verkiezingsretoriek. We weten zo onderhand wel hoe de hazen in Den Haag lopen. De enige die daadwerkelijk geëngageerd was, Sharon Gesthuizen, heeft recentelijk afscheid genomen als 2e Kamerlid.

Reacties zijn gesloten.