Priester neemt ontslag bij seminarie 13 nov 2002

ROTTERDAM, 13 NOV. De geestelijk begeleider van het seminarie in Den Bosch heeft afgelopen vrijdag ontslag genomen nadat hij in een anonieme brief beschuldigd was van handtastelijkheden bij jongens en van verkrachting.Het betreft de spirituaal van het Sint Janscentrum, het diocesaan seminarie. Hij zou ook een seksuele relatie hebben met een andere priester.

Het bisdom Den Bosch bevestigt het vertrek van de spirituaal. De woordvoerder van bisschop Hurkmans: ,,De spirituaal wist dat de brief er was. Hij stond onder grote druk. Dat maakte zijn functioneren onmogelijk.” Het bisdom, dat de inhoud van de brief niet zegt te kennen, heeft met de vertrokken priester ,,een periode van bezinning” afgesproken.

De brief, ondertekend met ‘namens de studenten, n.n.’, is onder meer ontvangen door de Utrechtse kerkhistoricus Ton van Schaik. Die gaf de brief aan dagblad Trouw, die er vanmorgen over berichtte. Volgens Van Schaik was de inhoud ,,alarmerend genoeg” om in de publiciteit te brengen. Van Schaik: ,,Er stonden namen in en het was niet zomaar een briefje van een rancuneuze student die een vier of een vijf voor zijn tentamen gekregen had.”

In de brief, vorige week ook ontvangen door deze krant, wordt gezegd dat de studenten bang zijn voor de spirituaal en hun biechtgesprekken niet meer met hem durven te voeren. De brief noemt de namen van drie oud-studenten die zouden kunnen getuigen van verkrachting of seksuele intimidatie door de priester. In de brief staat ook de beschuldiging dat de spirituaal zich al tijdens zijn opleiding aan het seminarie in Rolduc schuldig maakte aan handtastelijkheden bij jongens en dat hij een relatie heeft met een andere priester. De kerk ,,tot aan de Nuntius toe” zou de feiten kennen, maar niets doen.

Kerkhistoricus Van Schaik zegt geen contact te hebben gezocht met bisschop Hurkmans. Een oud-student van het seminarie blijkt dat afgelopen zomer wel te hebben gedaan. De man uit het Brabantse Budel meldde Hurkmans dat de spirituaal een ‘bijzondere vriendschap’ met hem had gehad en seksueel toenadering had gezocht.

Hurkmans stelde geen onderzoek in, maar adviseerde de oud-student een klacht in te dienen bij Hulp en Recht, het kerkelijke meldpunt voor seksueel misbruik. Het meldpunt heeft de klacht niet ontvankelijk verklaard, aldus het bisdom.

De woordvoerder: ,,Het bisdom wil nu eerst kennis nemen van de inhoud van de anonieme brief. Daarna wordt een besluit genomen over eventuele maatregelen.”