Protestanten evenaren katholieken in VS bij misbruik

Hoe is dit in Nederland?

Zie http://www.gevangenispastor.nl/news.aspx?lIntNavId=11&lIntEntityId=52

1 antwoord
 1. Geus
  Geus zegt:

  De link werkt niet.
  Ik kom tenminste na kopiëren en plakken op een pagina met server fout.
  Op de index zie ik, dat het een website is van de papisten. Dus wat dat artikel ook geweest moge zijn, het is de typische propaganda van de romanisten.

  Ik zal zo wat een artikeltje schrijven, want ik heb wel wat informatie omtrent de titel van deze romanistische propaganda actie. Allereerst even uitleggen waar we hier mee te maken hebben, daarvoor wat historische achtergronden.

  Toen Willem de Zwijger stopte met zwijgen, dat wil zeggen, dat hij aangaf wat zijn werkelijke positie was, raakte hij geconfronteerd met dezelfde situatie als wij vandaag de dag: Door de propaganda geloofde iedereen dat de paus de plaatsvervanger was voor Christus. Ik bedoel, ze begrepen ook niet dat zulk een titel opperste Godslastering was, want het lezen van de Bijbel was destijds strikt verboden. Vandaag de dag kent iedereen Maarten Luther, maar in de tijd van Willem de Zwijger was Maarten Luther nog niet zo’n bekende intellectueel. Nog minder mensen wisten dat hij een boek had geschreven waarbij hij vanuit de toen nog illegale Bijbel kon verklaren dat de paus de antichrist is. Ik zou het vandaag de dag niet zo uitdrukken, maar dat is slechts omdat ik meer informatie heb dan Maarten Luther, niet omdat het onjuist zou zijn. Welnu, om het Nederlandse volk wakker te krijgen naar de realiteit, werden de geuzen liederen ontworpen door de intellectuelen die leefden op basis van een morele grondslag, in plaats van propaganda. Anders uitgedrukt: De Katholieken streden en strijden met propaganda om mensen aan hun zijde te krijgen, maar Willem de Zwijger en zijn maten streed met waarheid om mensen aan hun zijde te krijgen.

  Dat is niet gemakkelijk.
  Propaganda is wat nu weer alle Nederlanders geloven. En dit artikel, of de titel er van, is een uitstekend voorbeeld. De romanisten hebben erg veel ervaring met propaganda, het bestond al voordat de Pontifex Maximus paus werd, de romeinen gebruikten toen al brood en spelen. Want de titel is juist, alleen, die lieden die men “protestanten” noemt, dat zijn geen protestanten, maar papisten. Op zondag ochtend ziet men ze in de papenmis. Zonder koekje, met een Bijbel die opzettelijk vals vertaald is door de Jezuïeten en andere romanistische intellectuelen. Veel dominees zijn dan ook infiltranten vanuit de Katholieke kerk. Maar als men daar over spreekt met de papisten, die werkelijk geloven dat ze protestanten zijn omdat ze geen koekje krijgen in hun paapse mis, dan zijn die lieden geshockeerd, inplaats van blij dat men ze redt uit hun leugen.

  Niet eens hun eigen leugen, want zowat elke documentaire die ik afgelopen jaren zag over de Reformatie die van staatswege was georganiseerd, zag ik het Jezuïeten logo direct of indirect op significante plaatsen verschijnen, zodat ik wist dat die docu door Katholieken was geproduceerd. De leugen beheerst zowat alle informatie op dat gebied, maar ik ken ook producties die onafhankelijk van het Vaticaan zijn geproduceerd. Helaas zijn die Amerikaanse protestanten, die wellicht wel protesteren, toch zodanig zwaar beschadigt door papistisch bijgeloof, dat iemand die niet veel kennis heeft op dat gebied, niet het verschil kan zien tussen een papenmis houdende paap, die gelooft dat ie “protestant” is. Dat is hetzelfde als een Rooms katholiek die meent dat ie christen is. Hoewel het katholieken verboden is de Bijbel te lezen, tot aan Vaticanum 2, omdat de sabotage op de Bijbel door valse grondteksten zo totaal is, dat dergelijke bijbels waardeloos zijn.

  De lezer zal misschien al waarnemen hoe ontzettend gecompliceerd dit gaat worden, als ik de titel waarop ik een commentaar plaats, helemaal moet uitleggen. Om te voorkomen dat ik een boek ga schrijven als commentaar, zal ik u enkele bronnen geven, waardoor u het verschil tussen waarheid en propaganda wat kan gaan begrijpen. Nou, de belangrijkste bron uit de 16de eeuw was de Bijbel. Maar als u die bron wil gebruiken, dan komt u welzeker op een dwaalspoor, omdat de Bijbel vandaag de dag helemaal vervalst is. Ik heb afgelopen week wat zitten opzoeken in de Staten vertaling van 1637, waarbij ik moest concluderen, dat zelfs die Bijbel onbetrouwbaar is. De King James vertaling uit 1611 is de bij mij bekende meest betrouwbare vertaling, maar ook die vertaling bevat verschillende corrupties. Het griekse woord ecclesias is daar vertaald met “church”. Dat is volstrekt onjuist, want zelfs een eerlijk katholieke keuze voor dat woord, wat “gemeente” betekend, is het te vertalen als “parish”. “Parochie” is namelijk een juiste vertaling van ecclesias, niet “kerk”. In katholieke vertalingen is het natuurlijk wel vertaald met “kerk”, maar in een Staten vertaling bestaat het woord “kerk” niet. Wel het woord “gemeente”. Maar als we dan kijken naar het Nederlands protestantisme, wat zien we: PKN betekend: Protestantse Kerk Nederland. Ah, waarom dan niet PGN, Protestantse Gemeente Nederland?

  Ik hoop dat ik hiermee verklaard heb, dat de titel van het artikel met niet werkende link uit een katholieke bron juist is. Of onjuist, want mensen die lid zijn van de PKN zijn geen protestanten natuurlijk.

  Hoe krijg je dit in s hemelsnaam uitgelegd…

  Voor alle duidelijkheid:
  Het is niet ik die lieg, maar AL uw scholen, al uw kranten, al uw tv, al uw radio!
  Wie zou er toch achter die propaganda steken?
  Ik hoop in ieder geval dat u begrijpt dat Willem de Zwijger en de Geuzen exact hetzelfde probleem kende als wat ik u beschrijf. Destijds geloofde iedereen dat katholieken christenen waren, maar vandaag de dag weet iedereen gelukkig dat Katholieken satanisten zijn. Vertel dat niet aan de Katholiek, anders wordt die slechts boos, zal die nog liever sterven als de martelaren van Gorkum, dan dat ie stopt met zichzelf en iedereen om hem heen te besotemieteren!

Reacties zijn gesloten.