Ritueel misbruik kinderen neemt onrustbarend toe

LONDEN –
Het ritueel misbruiken van kinderen neemt onrustbarend toe. De Londense politie luidt de noodklok over de opmars van duiveluitdrijvingen en hekserij bij kinderen.

Tien jaar geleden kwamen er in Londen slechts twee gevallen van ‘behekste’ kinderen aan het licht. Afgelopen jaar waren het er meer dan dertig, maakte de Londense politiecommissaris Terry Sharpe woensdag bekend. ‘Waarschijnlijk is het nog maar de top van een ijsberg’, tekende het Britse dagblad The Guardian uit zijn mond op.
De ‘piek in rapportages’ is voor een deel toe te schrijven aan een beter opsporingsbeleid. Maar, voegt Sharpe er meteen aan toe, ‘er is een duidelijk verband met migratie en globalisering. Mensen brengen nu eenmaal hun cultuur en geloof mee.’ In de afgelopen tien jaar zijn er bijna 150 misbruikzaken opgespoord. In de meeste gevallen gaat het om het uitdrijven van boze geesten en seksueel wangedrag. Veel lijntjes komen uit bij de Afrikaanse kerkgemeenschappen in Groot-Brittannië, hoewel ook bij andere religies ritueel kindermisbruik voorkomt. ‘Woensdagmorgen kwam er een klacht binnen uit de moslimgemeenschap’, zei Sharpe.
De politiechef riep op om alert te zijn op signalen van occulte praktijken bij kinderen. Vaak lijken die op andere vormen van misbruik, zoals ongewoon gewichtsverlies, zich terugtrekken of honger lijden. Het politieteam dat onderzoek deed, was echter ook op misbruik gestuit waarbij water een grote rol speelde. Zo bleek een ‘bezeten’ kind te zijn verdronken in een badkuip.

marteling
Vaak is bij ritueel misbruik ook sprake van marteling of verkrachting. Sharpe vertelde over een kind dat hard was rondgedraaid en op het hoofd gebonsd ‘om de boze geest uit te drijven’. Een ander was met een mes gestoken en kreeg chilipeper in haar ogen gewreven. Ook werden kinderen opgesloten in een kooi of met opzet uitgehongerd ‘zodat ze de boze geest niet konden overdragen aan andere kinderen’.
Op de bijeenkomst vertelde Kevani Kanda (25) dat haar Congolese familie haar af vanaf haar zesde als heks beschouwde. Ze werd misbruikt en geslagen. ‘Als slachtoffer dacht je niet aan misbruik. Je vond het normaal. Als je moeder elke dag tegen je zegt dat je lelijk bent, dan ben je lelijk. Ik geloofde dan ook dat ik echt een heks was.’ Volgens Kanda kan deze praktijk vooral gedijen door ‘schurkendominees die onzin preken’.

oproep
Bob Pull, woordvoerder van een kerkelijk adviesorgaan voor kinderbescherming (CCPAS), riep de Britse kerken op zich meer in te zetten voor kindslachtoffers. Volgens hem moeten kerkelijk leiders, onder wie de (anglicaanse) aartsbisschop van Canterbury, om de tafel gaan zitten om hun beleid tegen kindermisbruik aan te scherpen.

Bron: Nederlands Dagblad 10 oktober 2014 – auteur: Gerard Wilts

2 antwoorden
 1. ben goeman
  ben goeman zegt:

  Ritueel (oftewel satanisch) kindermisbruik is uiterst complex, een poging tot een korte samenvatting is te vinden in http://bedehuis.nl/Incest_bestanden/Wat_is Ritueel_Misbruik.htm ; en een film van bijna een uur lang in “satanistische elite en ritueel kindermisbruik” (nederlands ondertiteld) in https://www.youtube.com/watch?v=8H0cm7T1PY0 .
  Wat men zich kan afvragen is dit: waarom gebeuren dergelijke dingen? en wie heeft de lust om zo’n peperdure video over zo’n kindermishandeling-tot-de-dood te willen aanschaffen? wat zijn dat allemaal voor soort mensen?
  Hoe is het mogelijk dat men aan kinderen voor dat doel kan komen? Want als de samenleving fatsoenlijk en op juiste wijze in elkaar zou zitten, en ouders zich nog zo veel mogelijk voor hun kinderen zouden willen inzetten in plaats van alles maar aan derden over te geven, dan zouden zulke wantoestanden beslist onmogelijk wezen.
  En er is nog een andere oorzaak aan te wijzen: de ontwijding van het geslachtelijke, alles wat met het geslacht te maken heeft. Oorspronkelijk functioneerde het geslacht louter als voertuig van de voortplanting, met alle mooie dingen die daarbij horen: zinnelijkheid, voorspel, de paringsdaad zelf, zwangerschap, het baren, het zogen en verdere verzorging. Zo heeft God het gewild. Maar sinds de mens de zinnelijkheid wist af te splitsen van de voortplanting (de pil), is alles aangrijpend aan het veranderen:
  steeds kleinere gezinnen; toename van echtscheidingen; de vrouw die niets meer te doen had, en de werkvloer van de man betrad; feminisering van de samenleving, verwijfde jongens en mannen, ware mannelijkheid verdwenen; alternatieve samenlevingsvormen, zoals eenoudergezinnen, ouders van hetzelfde geslacht, BAM-moeders die een kind nemen door kunstmatige inseminatie; veel seks op allerlei wijzen maar geen kinderen; de woorden “overspel” en “hoererij” zijn ouderwets geworden, want iedereen doet met iedereen; toename van pedofilie en incest; steeds seksueel perverser gedrag, uitlopend op sadomasochistische praktijken (zie ook de Blog van 3 maart 2015), en tenslotte dat gruwelijke ritueel en satanisch misbruik van volwassenen en kinderen. Het is de vernietiging van het geslachtelijke, het doelloos laten teloorgaan van het kostbare zaad, dat tenslotte zal uitmonden tot uitroeiing van de gehele mensheid. Maar gelukkig laat God, Die alles toch uitstekend gemaakt heeft, en daardoor zeer veel verdiet heeft over Zijn eigen schepping, de mens die Hij notabene naar Zijn eigen EVENbeeld gemaakt heeft (welk een eer voor ons!), Hij staat dit spoedig niet langer toe, maar zal gewis ingrijpen, en alles herstellen zoals Hij dat oorspronkelijk bedoeld heeft, ja meer dan dat! Ook de schrijver van dit artikel, de jongen die in juli twee stukjes poëzie op deze Blog heeft laten zetten, bij hem is de maat meer dan vol. Hij hoopt de Schepper van alles een beetje tot troost te mogen zijn door zich tegen deze wantoestanden in te zetten, te strijden op de wijze gelijk Hij wil, in alle eenvoud en bescheidenheid (de jongen is maar een grote nul, een onbenul, een lulhannes, maar voor zijn God mag hij er wezen en dàt is wat telt), en tenslotte alle misbruikten een beetje een hart onder de riem te mogen stoppen.
  Ondanks alle rotzooi in deze wereld is er dan dus tòch hoop. Al zijn wij allemaal een druppel op een gloeiende plaat, en al nemen alle wantoestanden niet af, integendeel: gestreden moet er worden, en dat is meer dan de moeite waard. Doe met deze jongen mee! Ben

Reacties zijn gesloten.