Salesianen erkennen misbruik en vergoeden schade

Onderstaand artikel verschijnt zojuist in NRC.
In dit artikel is sprake van een brief van de Orde van Salesianen aan de slachtoffers.
Omdat de toon van de brief zo verschilt van eerdere reacties van orden of bisschoppen, hebben wij ook een link naar deze brief opgenomen. Link naar brief van Salesianen

Tot nu toe zijn het alleen nog maar woorden, de daden zullen moeten volgen, maar hier klinkt gemeend berouw en de wens naar een menselijke oplossing in door.
Dat alleen al zal mogelijk voor de slachtoffers een stuk erkenning zijn…

NRC – Binnenland
door Joep Dohmen

De salesianen van Don Bosco erkennen schuld in de affaire rond seksueel misbruik in de Nederlandse Rooms-Katholieke Kerk. In een brief aan alle slachtoffers van de congregatie wordt diepe spijt betuigd en een „ruimhartige” schadevergoedingsregeling zonder juridische procedures in het vooruitzicht gesteld.

Het is voor het eerst sinds de misbruikaffaire vorig jaar aan het licht kwam dat een religieuze groepering dit doet. De salesianen lopen zo vooruit op de conclusies van de commissie-Deetman en een besluit van de kerkprovincie over een smartegeldregeling.

De misbruikaffaire begon 26 februari 2010 met een publicatie over jarenlang misbruik in Huize Don Rua in ’s-Heerenberg, een internaat van de salesianen. Na ontkenningen en stilzwijgen volgt nu een schuldbekentenis. Alle slachtoffers – alleen al bij NRC Handelsblad en de Wereldomroep meldden er zich 43 – kregen afgelopen week een brief van de Nederlandse leiding van de congregatie. Hierin staat dat salesianen zich schuldig gemaakt hebben aan misbruik van leerlingen, veelal in internaten. Het vertrouwen van de kinderen en hun ouders is „ernstig geschaad”.

Gevallen van misbruik hadden moeten worden gemeld bij de overheid, wat meestal niet is gebeurd, geven de salesianen toe. Ze erkennen het afgelopen jaar niet altijd even goed en even snel te hebben gereageerd op meldingen. „Ook wij zijn overvallen door de omvang en de ernst van de zaken. Voor ons is het nog steeds moeilijk te bevatten dat medebroeders zich schuldig gemaakt hebben aan seksueel misbruik.”

De salesianen geven ook toe dat in het verleden de bestraffing van medebroeders die zich schuldig gemaakt hadden „niet altijd passend en adequaat” was. Met een betere reactie was herhaling voorkomen, aldus de congregatie.

De salesianen willen nog levende medebroeders die genoemd zijn, confronteren met de beschuldigingen. Voordat sancties worden getroffen, worden eventuele gerechtelijke procedures afgewacht. „Ook de verdachte medebroeders hebben recht op een eerlijk en zorgvuldig proces en dus ook op hoor en wederhoor.” Intussen zeggen de salesianen zich te willen inzetten voor een schadevergoeding: „Een collectieve regeling is in de maak. Wij zullen ons inzetten voor een ruimhartige regeling.” Ook worden de kosten van de slachtoffers vergoed. Binnen drie weken moet er een plan van aanpak zijn.
-Einde bericht NRC-