Schokkende cijfers over misbruik Australië

De Australische onderzoekscommissie naar seksueel misbruik heeft schokkende cijfers gepubliceerd over de praktijken in de Rooms-Katholieke Kerk. Tussen 1980 en 2015 zouden 4444 kinderen misbruikt zijn door priesters of andere religieuzen.

Sydney

Hoewel de commissie ook onderzoek doet naar seksueel misbruik in scholen, sportclubs, gezondheidsinstellingen en andere kerken, krijgt het misbruik in de katholieke kerk de meeste aandacht. Rond de 60 procent van alle seksueel misbruik van minderjarigen blijkt in geloofsgemeenschappen te hebben plaatsgevonden. En het overgrote deel (tweederde) daarvan gebeurde in de katholieke kerk, terwijl bij die kerk slechts een kwart van de bevolking is aangesloten.

Aan het begin van deze slotakte van een vier jaar durend onderzoek, publiceerde de commissie confronterende resultaten. Daaruit blijkt dat 7 procent van alle katholieke geestelijken tussen 1950 en 2010 kinderen zou hebben misbruikt, en in sommige bisdommen zelfs 15 procent. Tussen 1980 en 2015 zouden 4444 kinderen van gemiddeld 11 jaar slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik door priesters of religieuzen. Zo’n 90 procent van de in totaal 1880 vermoedelijke daders was man.

Volgens slachtofferorganisaties zijn de werkelijke cijfers zonder twijfel nog hoger, omdat veel slachtoffers uit schaamte hun verhaal niet durven te doen of inmiddels zijn overleden.

Verder blijkt uit het onderzoek hoe kinderen die misbruik meldden, werden genegeerd en soms zelfs gestraft, terwijl geestelijken veelal ongestraft en onbehandeld overgeplaatst werden. Bovendien werd bewijs veelvuldig vernietigd.

schaamte

Francis Sullivan, het hoofd van de Truth, Justice and Healing Council, opgezet door de Australische bisschoppen om de zaken rond misbruik te coördineren, noemde de getallen tegenover de commissie ‘schokkend’. Geëmotioneerd gaf hij ‘massale fouten’ bij het beschermen van kinderen toe. ‘Als katholieken buigen we onze hoofden in schaamte.’

Met spanning wordt nu uitgekeken hoe de commissie de getuigenverklaringen van kardinaal George Pell, naaste medewerker van paus Franciscus en beschuldigd van het toedekken van misbruik, waardeert.

Een hele stoet bisschoppen moet de komende drie weken voor de Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse opdraven, evenals hoofden van religieuze ordes en congregaties. Mgr. Denis Hart, aartsbisschop van Melbourne en voorzitter van de Australische bisschoppen waarschuwde vooraf voor een zware tijd, voor slachtoffers, voor katholieken en voor velen in de Australische samenleving.

biechtgeheim

Eén van de pijnpunten is de vraag naar het biechtgeheim. Een deel van het misbruik vond in biechtstoelen plaats.

En anderzijds: wanneer daders het in de biecht toegaven (en vergeving ontvingen), mocht de biechtvader het niet melden. Het eindrapport van de commissie wordt aan het eind van 2017 verwacht.

Bron: https://www.nd.nl/nieuws/geloof/schokkende-cijfers-over-misbruik-australie.2494686.lynkx

1 antwoord
 1. Raymond
  Raymond zegt:

  Ik vermoed dat de werkelijke cijfers vele malen hoger liggen; 1888 daders , 4444 slachtoffers. Deze cijfers op basis van de meldingen. Veel slachtoffers zijn wellicht al overleden of hebben zich nog niet durven of kunnen melden. Deze cijfers zijn met name gebaseerd op basis van de meldingen uit met name katholieke instellingen; internaten, kostscholen etc. Groot deel van misbruik zal ook plaats hebben gevonden binnen parochies. Deze slachtoffers vinden elkaar minder snel als de slachtoffers binnen instellingen en zullen zich daarom ook minder makkelijk melden. Wat mij persoonlijk heeft verbaasd is dat de onderzoeksopdracht zich met name richt op de periode 1980-2010. Volgens mij was dat juist de periode waar bv ook in Nederland juist de internaten/instellingen hun deuren sloten. In veel landen waar de beerput inmiddels open is, was in de periode 1960-1980 het hoogtepunt van seksueel misbruik door religieuzen.
  Ik denk daarom dat het maar een heel klein topje van de ijsberg is. Zet het maar eens af tegen de door Deetman genoemde cijfers in Nederland: 10.000-20.000 slachtoffers. Met de nog immer passieve opstelling van het Vaticaan en de inmiddels immense aantallen slachtoffers wereldwijd mogen we toch zo langzamerhand wel spreken van een criminele organisatie.
  De huidige Paus die het seksueel misbruik binnen de kerk wel eens zou uitroeien staat erbij en kijkt ernaar. Keiharde maatregelen blijven uit en de verantwoordelijke kardinaal Perll in Australie (ook verdacht van misbruik) wordt door deze Paus als financieel verlosser naar het Vaticaan weggepromoveerd. Recentelijk pleitte Sharon Gesthuizen nog voor een parlementair onderzoek maar zij ontving direct een dolksteek in de rug van PvDA’er Marioth Volp die de motie weigerde te steunen.
  Enige hoop die we nog hebben lijkt mij de UNCRC, de kinderrechtencommissie van de VN. Onbegrijpelijk dat het Vaticaan onderdeel is van de VN?.
  Gaat ongetwijfeld vervolgd worden met nieuwe schandalen in bv Polen en Zuid-Amerika ……

Reacties zijn gesloten.