Scripties en onderzoek

scripties en onderzoek
Titel: Seksuele identiteitsverwarring bij seksueel misbruikte mannen
Auteur: Hella Gubbens en Michelle Pflitsch
ISBN-nummer: –
Info: Universiteit van Utrecht maart 1999 “uit dit onderzoek blijkt dat de seksuele identiteitsverwarring vaak voorkomt bij seksueel misbruikte mannen. Het is belangrijk dat hier meer aandacht aan wordt geschonken (in de vorm van verder onderzoek). Met name de genderidentiteitsverwarring dient verder onderzocht te worden,omadt dit nauwelijks in de literatuur voorkomt.”

Titel: Hoe vindt methodische hulpverlening plaats aan volwassen mannen met seksueel misbruik ervaringen?
Eindwerkstuk t.b.v. opleiding maatschappelijk werk en dienstverlening
Groningen, juli 2000
Auteur: Piet Faber en Arend Pot
ISBN-nummer: zie onder downloads
Info:(apot@dolfijn.nl)