Seksueel misbruik binnen rk kerk algemeen bekend

RTL Nieuws – 28 november 2011
De Rooms-katholieke kerk wist al midden jaren ’50 af van grootschalig kindermisbruik in de eigen internaten. De algemeen overste van de fraters van Tilburg stuurde een nieuwsbrief rond, waarin hij zijn collega’s waarschuwde met hun handen van kinderen af te blijven.

De kerk heeft altijd volgehouden niet op de hoogte te zijn geweest van de grote omvang van het misbruik. De brief is in bezit van RTL Nieuws. Lees hier de originele circulaire Fraters wisten het en lees hoe de cultuur in de kloosterorden in die tijd was…

Misbruik expliciet benoemd

Wat opvalt in de brief uit 1954 is dat het seksueel misbruik wordt benoemd in termen die voor die periode vrij expliciet zijn. Zo schrijft de overste Canisius: “De laatste jaren komt ontucht met kinderen frequenter voor dan vroeger”. En “Droevig is het te moeten constateren dat ook in de rangen van de katholieke leken, ja zelfs in die van de kloosterlingen, dergelijke mislukkingen voor komen”. Verderop valt te lezen: “Mannen wees toch voorzichtig in de omgang met kinderen en maak jezelf niet voor een heel leven ongelukkig. Houd je handen thuis.”

Alleen voor intern gebruik

In de aanhef van het document staat dat de brief moest worden voorgelezen door de leidinggevende van de internaten. Dat moest gebeuren in de kapel waar de fraters bijeenkwamen voor gebed. Na het voorlezen moest het document achter slot en grendel worden op geborgen bij de overste “…en dus niet ter lezing gelegd worden”.

Niet de eerste waarschuwing

In een reactie zegt de huidig algemeen overste van de Fraters van Tilburg Broer Huitema het document te kennen. Hij zegt ook dat er in de archieven nog minstens vijf van soortgelijke documenten zijn aangetroffen. Het oudste document zou uit 1900 stemmen. Huitema zegt dat de waarschuwing van de algemeen overste Canisius destijds uiteindelijk “niet voldoende is gebleken”.
‘Brief kan helpen bij bewijzen misbruik’

Nicole Bastiaans die misbruikslachtoffers bijstaat namens SAP-letselschade-advocaten is blij dat dit document is opgedoken. “Het kan helpen bij het bewijzen dat het misbruik heeft plaatsgevonden. Het is in ieder geval een steunbewijs.”