Seksueel Misbruik

Onder seksueel misbruik van jongens wordt verstaan: seksuele contacten van personen met een jongen onder de zestien jaar, die plaatsvinden tegen zijn zin of waarbij de jongen het gevoel heeft (gehad) de seksuele contacten niet te kunnen weigeren en die op het moment van ondervraging als negatief en onvrijwillig worden benoemd.

Onderzoek

Nederlandse onderzoeken tonen aan:

  • Corstjens: 13,8 % van alle mannen heeft seksuele ervaringen met volwassen meegemaakt voordat ze zelf 16 jaar oud waren. (1975)
  • Paul Vennix: 5% van alle mannen is seksueel misbruikt: 4% door mannen 1% door vrouwen (1984)
  • Nel Draijer: 1,5% van de mannen is binnen het gezin seksueel misbruikt ( de meeste mannen worden buiten het gezin misbruikt)
  • Wolters e.a. 20% van alle seksueel misbruikte kinderen zijn jongens (1982)
  • Lamers-Winkelman: 22% van alle seksueel misbruikte kinderen zijn jongens (1987)
  • Woet Gianotten: ongeveer 20% van alle seksueel misbruikte kinderen zijn jongens (1988)
  • Nelleke Nicolai: 21% van een groep van mannelijke psychiatrische patiënten in een intramurale setting is seksueel misbruikt voordat zij de achttienjarige leeftijd hadden bereikt (1990)

Feit

3 tot 5 %

3 tot 5 % van de mannelijke bevolking is als jongen slachtoffer van seksueel misbruik.
Dat betekent dat in Nederland 400.000 mannen daar mee te maken hebben.