10 juni lezing Sietske Dijkstra: Uit de doofpot en dan?

Uit de doofpot en dan? De zoektocht van als kind seksueel misbruikte mannen naar hulp

Over de bijeenkomst georganiseerd door de stichting VSK op 10  juni 2010 van 19:30 tot 22.00
Groenestraat 294, 6531 JC in Nijmegen. Kosten: 10 euro.
Er is plaats voor 60 mensen, opgave mogelijk tot 8 juni via mail  naar info@hulpnaseksueelmisbruik.nl

Dagelijks komen er nieuwe zaken aan het licht van seksueel misbruik door paters, fraters, in tehuizen en op internaten, nationaal en internationaal. Mannen van vijftig, zestig vertellen soms met piepstem over het misbruik van toen, als misdienaar, hoe je je slapend probeerde te houden, hoe eenzaam en onveilig ze zich sindsdien voelden. Zo lang stil gehouden, ontkend en verzwegen, wat doet dat met een mensenleven?

In mijn lezing ga ik in op het specifieke van misbruik voor mannen, ik sta stil bij overeenkomsten en verschillen tussen mannen en vrouwen en tussen mannen en vrouwen onderling. Welke voorwaarden zijn er nodig om voor dit onzichtbare leed een solide en solidaire context te scheppen voor goede hulpverlening?
Wat is er eigenlijk echt nodig om seksueel misbruik van jongens en mannen echt uit de doofpot te krijgen?

Sietske Dijkstra leidt sinds 1998 haar eigen bureau Dijkstra. Ze is daarnaast sinds 2007 lector vrouwenopvang en huiselijk geweld bij Avans Hogeschool. Ze publiceerde in 1996 Bij stukjes en beetjes over seksueel misbruik van mannen als jongens en hun ervaringen met hulp, verkrijgbaar bij Movisie. In 2000 borduurde ze voort op deze eerdere studie met haar proefschrift Met vallen en opstaan. Hoe vrouwen en mannen betekenis geven aan geweld uit hun kindertijd.
Peter John Schouten begeleidt sinds 1986 mannen bij het verwerken van seksueel misbruik uit hun jeugd. Hij ontwikkelde een speciale hulpverleningsmethodiek voor deze groep.Hij maakte een website over dit onderwerp: seksueelmisbruik.info. Hij is bestuurslid van de stichting Mannenhulpverlening na seksueel misbruik en organiseerde recentelijk een landelijke bijeenkomst voor mannen die als kind binnen de Rkkerk zijn misbruikt.
 Hij is directeur van het (opleidings-) Instituut voor Psychodrama.