Strijd voor openheid – Al en Brouwers

Eerder plaatsten wij hier de oproep aan de parochies van Frans en Joke Philipsen.
Zij proberen, door de verantwoordelijken in de kerk direct aan te spreken, meer openheid te krijgen en te zorgen dat de verantwoordelijken zich met dit onderwerp bezig houden.
Om die strijd te ondersteunen plaatsen wij de komende tijd de verschillende briefwisselingen met pastoors, bischop Simonis e.a.

Ondersteun hun strijd, spreek de katholiek geestelijken in jouw buurt ook aan!

Ton Leerschool
Stichting Mannenhulpverlening na seksueel misbruik

Briefwisseling met pastoor Al en pastoor Brouwers
Bericht verzonden op 24 februari
Goedenavond pastoor Al en pastoor Brouwers,

Bijgaand doe ik u een brief die mijn man aan onze Gabriël-parochie gestuurd heeft.
Inmiddels is deze brief ook naar andere instanties gestuurd, o.a.Deetman, div kerkelijke instellingen e.d.
Op 14 februari hebben mijn man en ik een gesprek van 2,5uur gehad met kardinaal Simons, die ons verzocht deze brief aan de commissie Deetman te sturen.

Doel van dit alles is onze ervaringen te vertellen over seksueel misbruik binnen de kerk, 3 jaar lang een procedure bij hulp en recht en een brandend verlangen seksueel misbruik te stoppen over heel de wereld.

Ikzelf ben in Doetinchem geboren en mijn ervaringen waren seksueel misbruik met een Benedictijn kloosterling van de abdij de Slangenburg.

Hopende dat u in deze wat kunt betekenen om te helpen meer openheid te geven aan de kant van de katholieke kerk.

Met vriendelijke groeten
Joke Philipsen

Antwoord ontvangen 26 februari 2011
Beste fam. Philipsen,
U stuurde mij uw zeer bewogen brief over seksueel misbruik in de kerk.

Met u vind ik afschuwelijk wat op dat gebied allemaal is gebeurd en steeds meer bekend wordt. En via mijn beroepsvereniging VPW (Vereniging voor Pastoraal Werkenden) zijn we intens met deze toestanden bezig.
U spreekt over een monnik van de abdij in Doetinchem. Ik ben geen lid van de benedictijner gemeenschap in de abdij maar als (gepensioneerd, 72jr) pastor (van het bisdom Haarlem) een paar dagen in de week actief voor de gasten in Kasteel Slangenburg.
Wel ben ik zo vrij geweest uw mail en brief door te sturen naar de abt (Rien v.d.Heuvel) van de abdij.
Ik wens u veel sterkte met uw verdere actie.

Met vriendelijke groet,
Wim Al, gasten-pastor van Kasteel Slangenburg

Bericht verzonden 26 februari 2011
Beste pastor Al en pastoor Bouwer

Ik word onderhand dood en dood moe van de roep om ondersteuning en hulp te vragen aan pastoors, bisschoppen kardinalen en paus om misbruik te gaan stoppen in de rk kerk en over heel de wereld. Iedereen is of met pensioen, heeft geen functie meer in het bisdom, is geen lid van de orde etc etc etc etc.. Hebben ze dit wel dan is het antwoord `hier kan ik niet over oordelen want ik was er niet bij betrokken. Niemand wil door het stof en zijn eigen verantwoordelijkheid nemen en niemand weet ergens van. Alleen de slachtoffers hebben verantwoordelijkheidsgevoel om hun medemens te beschermen.

Het enige lichtpuntje was het gesprek met kardinaal Simonis. Kardinaal Simons schreef mij dat hij benieuwd was of Hoogenboom op mijn indringende vragen in zou gaan. NIET DUS.
Iedere keer krijg ik antwoord van `ik wens u sterkte`, om vergiffenis vragen enz.
We stoppen uw brieven netjes in het archief, we sturen het door. Vier brieven van vicaris Hoogenboom ontvangen met een antwoord waar de honden geen brood van lusten en ieder vorm van intellectuele emotie ontbreekt.
Ik ben zo kwaad, zo kwaad, zo kwaad,zo ontzettend KWAAD dat ik nu ter plekke mij wil gaan bezatten. Heeft de kerkleiding wel in de gaten dat wij de plegers en kerkleiding wel WILLEN VERGEVEN maar zij het niet toestaan door alles maar naar een ander te schuiven en zij nergens van wisten. Kom, wordt het niet eens tijd dat we gaan praten met elkaar zodat we elkaar kunnen gaan begrijpen.

Indien u dat wenst dan kunt u al mijn briefwisselingen hierover toegezonden krijgen maar alleen als er actie gaat komen.
U bent van harte welkom in mijn huis, de deur staat altijd open. Maar doe iets!!!!!!!!!!!!!!!
Neem van mij aan dat ik ten einde raad ben. Ik ben dan wel pas 59 jaar, maar heb heel wat achter de kiezen en wil mijn nazaten beschermen tegen zo´n kwaad iets. En ik heb het nog niet eens over de beleving in al die jaren van mijn man, kinderen, broers, zussen, mijn moeder, vader, vienden etc.etc.