Strijd voor openheid – Eijk

Eerder plaatsten wij hier de oproep aan de parochies van Frans en Joke Philipsen.
Zij proberen, door de verantwoordelijken in de kerk direct aan te spreken, meer openheid te krijgen en te zorgen dat de verantwoordelijken zich met dit onderwerp bezig houden.
Om die strijd te ondersteunen plaatsen wij de komende tijd de verschillende briefwisselingen met pastoors, bischop Simonis e.a.

Ondersteun hun strijd, spreek de katholiek geestelijken in jouw buurt ook aan!

Ton Leerschool
Stichting Mannenhulpverlening na seksueel misbruik

Briefwisseling met aartsbisschop Eijk
Brief verzonden 9 maart 2011

Zeddam, 9 maart 2011,

Betreft uw brief van 7 maart 2011
ref. 2011.01977

Geachte heer Eijk en geachte heer Hoogenboom,

De zeer kille inhoud van de brief van de heer Eijk heeft mij verbijsterd. Het gevoel voor de leiders van de katholieke kerk in Nederland is bij mij tot absolute 0-punt gedaald; 0 graden Kelvin of wel  -273 graden Celsius.  Dit had ik echt niet verwacht. De heer Eijk stelt hierin dat hij steeds was geïnformeerd over de correspondentie en dat er was geantwoord in overleg met hem. Ik lees hier niet uit dat u het er mee eens bent of dat met u slechts overleg is gevoerd. Ik kan hier niet mee uit de voeten.

Daarom wil ik mij nu niet meer richten tot de kerkelijke leiders maar tot de MENS Wim Eijk en de MENS Ed Hoogenboom. U weet wel MENS, een wezen met gevoel, passie, inlevingsvermogen, empathie en ook behulpzaam, begripvol, etc. etc. Alles wat een MENS tot MENS maakt. Ik kan en ik wil niet geloven dat u beiden, deze voor mensen zo essentiële gevoelens ontbeert. Ik moet het beste in de mens blijven zien, anders kan ik niet verder.
Ik vraag u dan ook voor de derde maal dringend, in het belang van mijn gemoedstoestand om mijn vragen gesteld in mijn brief van 20 februari 2011, gericht aan de heer E. Hoogenboom, serieus te beantwoorden en uw commentaar te geven op mijn geformuleerde gedachten in dezelfde brief. Ik smeek u hier nogmaals om.

Ik wil in deze ook verwijzen naar een citaat van de heer Eijk uit zijn laatste paasgroet aan de Utrechtse gelovigen.”De geloofsgemeenschap schaamt zich diep voor het seksueel misbruik . Ik beloof dat slachtoffers van misbruik vanuit de kerk geholpen kunnen worden met hun trauma’s. De gitzwarte bladzijden die in het nieuws zijn gekomen die moeten zeker erkend worden”.

Dat geldt toch ook voor u beiden!!.

Ik zoek naar hulp, genoegdoening, openbaarheid en transparantie.  Begrippen, die voorkomen in het Deetmanrapport over het functioneren van Hulp & Recht. De aanbevelingen uit het rapport zijn door de bisschoppenconferentie geheel overgenomen. U zult zich nu moeten verantwoorden voor uw daden. Doe dat dan!!
Kunt/wilt/mag/durft u dit niet aan papier toe te vertrouwen dan wil ik op korte termijn een gesprek met u beiden. Mijn man en ik willen heel graag een gesprek met u. Misschien wordt het wel net zo’n zinvol gesprek als mijn man en ik hebben gehad met de heer Simonis.
Deze brief gaat in afschrift aan de commissie Deetman.

Laat mij en vele anderen a.u.b. niet in de steek.

Met vriendelijke groet,
Joke Philipsen

Bericht verzonden 28 februari 2011

Goedenavond dames, heren

Zoals u weet heb ik een briefwisseling gehad met vicaris Hoogenboom.
Ik stuur u hierbij 3 bijlagen.
De tweede bijlage is het laatste antwoord wat ik van vicaris Hoogenboom heb ontvangen.
De derde brief van mijzelf heb ik vicaris Hoogenboom vandaag verstuurd.
Ik acht het noodzakelijk dat u hiervan op de hoogte blijft.
Zoals u in mijn laatste brief kunt lezen zijn mijn emoties hoog opgelopen.
Ik voelde me zo ontzettend door hem in de steek gelaten en alle gevoelens van vroeger van machteloosheid kwamen weer boven en ik voel me alleen.Het gevoel te moeten blijven zwijgen en jaknikken. Maar maakt u zich niet ongerust, ik zal verder gaan en de liefde voor mezelf zal me er weer doorheen helpen.
Ik heb mezelf bij de hand genomen en heb mijn verantwoordelijkheden genomen vandaar
deze brief. Ook aartsbisschop Eijk is hiervan in kennis gesteld. Van bisschop Eijk mocht ik nog geen bericht ontvangen. Deze laatste briefwisseling verstuur ik ook aan hem.
Tevens stel ik kardinaal Simonis op de hoogte, omdat hij graag op de hoogte wilde blijven.
Simonis heeft geen e-mail, daarom stuur ik het per post.

Ik dank u hartelijk voor uw aandacht.
met vriendelijke groeten
Joke Philipsen

Bericht verzonden 28 februari 2011
Goedenavond,

Graag de bijlagen en begeleidend schrijven overhandigen aan aartsbisschop Eijk.
Ook verneem ik graag van u of bisschop Eijk dit onvangen heeft.
Op mijn vorige verzoek mocht ik nog geen reactie ontvangen.
Ook graag daar een bevestiging van.

Met vriendelijke groet

Joke Philipsen