Berichten

benoeming stoornissen

Ik heb eerder telefonisch contact gehad vanwege (vermeend) misbruik. Bij de anamnese bij de psychotheraeut kwam het volgende naar voren: obsessief-compulsieve en afhankelijkheids persoonlijkheidsstoornis; een lichte depressie en kenmerken van borderline. Ik zie dat veel zaken overeenkomen met de door genoemde gevolgen. Ik ga voor bovenstaande in dagtherapie. Het misbruik op zich is dermate vaag dat niemand er iets mee kan. Toch ben ik nu een stap verder door de anamnese en vervolg een stp verder ben. Ik werk aan de stoornissen dmv ook creatieve therapie etc. Ik denk ook op die manier dichter bij mijn gevoel te komen. Ik denk vanzelf wel bij de oorzaak te komen al dan niet veroorzaakt door misbruik. Is mijn denkwijze realistisch? Dus dat (on)bewuste herinneringen bij therapie gericht.