Berichten

Ritueel misbruik kinderen neemt onrustbarend toe

LONDEN –
Het ritueel misbruiken van kinderen neemt onrustbarend toe. De Londense politie luidt de noodklok over de opmars van duiveluitdrijvingen en hekserij bij kinderen.

Tien jaar geleden kwamen er in Londen slechts twee gevallen van ‘behekste’ kinderen aan het licht. Afgelopen jaar waren het er meer dan dertig, maakte de Londense politiecommissaris Terry Sharpe woensdag bekend. ‘Waarschijnlijk is het nog maar de top van een ijsberg’, tekende het Britse dagblad The Guardian uit zijn mond op.
De ‘piek in rapportages’ is voor een deel toe te schrijven aan een beter opsporingsbeleid. Maar, voegt Sharpe er meteen aan toe, ‘er is een duidelijk verband met migratie en globalisering. Mensen brengen nu eenmaal hun cultuur en geloof mee.’ In de afgelopen tien jaar zijn er bijna 150 misbruikzaken opgespoord. In de meeste gevallen gaat het om het uitdrijven van boze geesten en seksueel wangedrag. Veel lijntjes komen uit bij de Afrikaanse kerkgemeenschappen in Groot-Brittannië, hoewel ook bij andere religies ritueel kindermisbruik voorkomt. ‘Woensdagmorgen kwam er een klacht binnen uit de moslimgemeenschap’, zei Sharpe.
De politiechef riep op om alert te zijn op signalen van occulte praktijken bij kinderen. Vaak lijken die op andere vormen van misbruik, zoals ongewoon gewichtsverlies, zich terugtrekken of honger lijden. Het politieteam dat onderzoek deed, was echter ook op misbruik gestuit waarbij water een grote rol speelde. Zo bleek een ‘bezeten’ kind te zijn verdronken in een badkuip.

marteling
Vaak is bij ritueel misbruik ook sprake van marteling of verkrachting. Sharpe vertelde over een kind dat hard was rondgedraaid en op het hoofd gebonsd ‘om de boze geest uit te drijven’. Een ander was met een mes gestoken en kreeg chilipeper in haar ogen gewreven. Ook werden kinderen opgesloten in een kooi of met opzet uitgehongerd ‘zodat ze de boze geest niet konden overdragen aan andere kinderen’.
Op de bijeenkomst vertelde Kevani Kanda (25) dat haar Congolese familie haar af vanaf haar zesde als heks beschouwde. Ze werd misbruikt en geslagen. ‘Als slachtoffer dacht je niet aan misbruik. Je vond het normaal. Als je moeder elke dag tegen je zegt dat je lelijk bent, dan ben je lelijk. Ik geloofde dan ook dat ik echt een heks was.’ Volgens Kanda kan deze praktijk vooral gedijen door ‘schurkendominees die onzin preken’.

oproep
Bob Pull, woordvoerder van een kerkelijk adviesorgaan voor kinderbescherming (CCPAS), riep de Britse kerken op zich meer in te zetten voor kindslachtoffers. Volgens hem moeten kerkelijk leiders, onder wie de (anglicaanse) aartsbisschop van Canterbury, om de tafel gaan zitten om hun beleid tegen kindermisbruik aan te scherpen.

Bron: Nederlands Dagblad 10 oktober 2014 – auteur: Gerard Wilts