Tienduizenden kinderen seksueel misbruikt in Australië

rockEen vijf jaar durend onderzoek naar seksueel misbruik van kinderen in Australië is afgerond. “Tienduizenden kinderen zijn misbruikt in verschillende instituten, we zullen het exacte aantal nooit weten”, is een van de conclusies van het eindrapport.
Een commissie onthulde bewijzen van seksueel misbruik binnen onder meer scholen, kerken en sportclubs. Sinds 2013 zijn 2.500 beschuldigingen door de commissie doorverwezen naar de autoriteiten. De meeste beschuldigingen werden geuit naar geestelijken en leraren. De meeste misbruikgevallen werden gerapporteerd binnen de kerk.

De onderzoekers doen in het eindrapport meer dan vierhonderd aanbevelingen. “Het is niet zo dat het slechts gaat om een paar ‘rotte appels’. De grootste instellingen van de samenleving zijn ernstig tekortgeschoten”.

Kinderveiligheid
Een landelijke invoering van een strategie om seksueel misbruik van kinderen te voorkomen is een van de belangrijkste aanbevelingen. Ook moeten er preventieve trainingen komen voor kinderen op scholen en moet er een landelijk kantoor komen voor kinderveiligheid dat wordt aangestuurd door een minister van de regering.

Volgens de Australische premier Malcolm Turnbull heeft de commissie een “nationale tragedie” blootgelegd. “Het is een buitengewone oefening in liefde. Ik dank de commissieleden en diegenen die de moed hebben gehad om hun verhalen te delen”, zei Turnbull bij de presentatie van het onderzoeksrapport.

3 antwoorden
 1. Pieter Conemans
  Pieter Conemans zegt:

  Doet me denken aan die afschuwelijke documentaire “Misbruikte Mannen”, waarin aan het einde van de docu de slachtoffers hun verontrusting uitspraken over het feit dat ze zo bang waren dat de ellende in andere werelddelen zou worden voortgezet……heel triest.

 2. Paul
  Paul zegt:

  Beerput kindermisbruik Australië geopend door commissie

  De Australische aartsbisschop Anthony Fischer wil de kerkregels omtrent misbruik niet aanpassen. EPA
  Tienduizenden kinderen in Australië zijn de afgelopen decennia misbruikt en de verantwoordelijke instanties hebben ernstig gefaald om dat te voorkomen. Dat is de conclusie van een Australische onderzoekscommissie. Hoewel misbruik op veel plekken voorkomt, is de Katholieke Kerk de hoofdschuldige: 60 procent van het seksueel misbruik vond daar plaats.
  Misbruik binnen de Katholieke Kerk was vijf jaar geleden ook de aanleiding het onderzoek in te stellen. In de conclusies wordt de kerk nu een “bijna onbegrijpelijk gebrek aan inlevingsvermogen” verweten; slachtoffers konden vaak nergens heen.
  De commissie sprak in totaal met 8000 mensen, daaruit volgden 2500 aangiften en meer dan 400 aanbevelingen. De belangrijkste aanbevelingen raken aan de basis van het katholicisme. Zo wil de commissie dat het biechtgeheim wordt afgeschaft wanneer het gaat om kindermisbruik. Ook wil ze dat het celibaat voortaan vrijwillig wordt.
  ‘Kerk komt nauwelijks tot inkeer’
  “De reactie van de Katholieke Kerk op het rapport onderschrijft tragische conclusies alleen maar”, zegt correspondent Robert Portier. “Al vrij snel legde de kerk alle reacties naast zich neer.”
  “De bisschop van Melbourne stelde dat de biecht vertrouwelijk moet blijven, omdat priesters bij het breken van het biechtgeheim worden geëxcommuniceerd. Hij zou mensen daarom aansporen buiten de biecht om naar de politie te gaan. De bisschop dacht ook dat het vertrouwen in de kerk niet was beschadigd.”
  Meer bescherming
  Meer in het algemeen wil de commissie het strafbaar maken als instanties er niet in slagen kinderen beter te beschermen. Er is bij scholen, sportclubs en kerken vaak geen beleid dat voorschrijft hoe instanties moeten omgaan met kindermisbruik.
  Ook hier wordt de Katholieke Kerk genoemd als slecht voorbeeld, benadrukt Portier. “Directeuren van scholen waar misbruik plaatsvond, vallen soms onder het gezag van een katholiek geestelijke, waardoor kinderen vaak nergens terechtkonden met hun verhaal.”

  https://nos.nl/artikel/2207688-beerput-kindermisbruik-australie-geopend-door-commissie.html

 3. Raymond
  Raymond zegt:

  Het is een grote olievlek die alsmaar groter gaat worden, Zuid-Amerika, Afrika en Azie zijn de gebieden waar op dit moment direct de focus op zou moeten komen liggen vwb het kerkelijke misbruik. Overheden zouden dit misbruik krachtig moeten veroordelen zoals ook Ierland en nu ook Australië doen. Ook de VN /UNCRC zouden het Vaticaan ter verantwoording moeten roepen en dit keer niet vrijblijvend maar met heldere protocollen die ook gehandhaafd worden. Maar zolang dit niet het geval is zal het gewoon weer onder het tapijt geschoven worden. Heb me mateloos geërgerd aan de presentatie van het rapport van commissie de Vries over misbruik binnen de sport. 30 gesprekken ( niet eens met de klokkenluiders) en wat wetenschappelijke rapporten uit Belgie van 2014. Tal van aanbevelingen worden gedaan maar zolang er geen veilig en onafhankelijk meldpunt wordt gerealiseerd zullen “overlevers”zich niet melden en blijven ze ook verstoken van iedere vorm van hulp. Daarnaast ben ik van mening dat vooruitkijken pas kan wanneer er serieuze pogingen worden gedaan om de aangerichte schade uit het verleden te verzachten.

Reacties zijn gesloten.