Tientallen doden in leger Rusland bij ontgroening

MOSKOU – Bij ontgroeningsrituelen en systematische mishandelingen in het Russische leger komen jaarlijks nog altijd tientallen jonge dienstplichtigen om het leven. Ook drijven de vernederingen door oudere militairen honderden rekruten tot zelfmoord. De mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch riep woensdag in Moskou de Russische autoriteiten op zo snel mogelijk deze praktijken te beÎindigen.

De eerstejaars krijgen weinig te eten en krijgen geen medische zorg. Ook fysiek geweld, als marteling met ijzeren staven en seksueel misbruik, komt vaak voor, vooral als er alcohol in het spel is.

‘Dit is een van de grootste mensenrechtenproblemen in Rusland van dit moment’, zei HRW-medewerker Diederik Lohman. De organisatie deed drie jaar onderzoek naar het hiÎrarchische systeem van Djedovsjina (de heerschappij van de grootvaders) in het leger, waarbij tweedejaars soldaten rekruten dwingen voor hen als slaven te werken. Ze moeten alcohol en sigaretten kopen, schoenen poetsen, bedden opmaken en geld afstaan.

De eerstejaars krijgen weinig te eten en krijgen geen medische zorg. Ook fysiek geweld, als marteling met ijzeren staven en seksueel misbruik, komt vaak voor, vooral als er alcohol in het spel is.

Volgens de Russische militaire procureur Aleksander Savenkov zijn er in de eerste helft van dit jaar 25 soldaten overleden tijdens ontgroeningen, en vielen er twaalf doden door buitensporig geweld toegediend door officieren. In dezelfde periode pleegden 109 rekruten zelfmoord, zestig daarvan na of tijdens de ontgroening. Volgens experts ligt het werkelijke aantal veel hoger, omdat lang niet alle zaken voor de rechter komen.

Human Rights Watch spreekt van een spiraal van wraak en geweld. Soldaten die in hun eerste jaar zijn mishandeld, veranderen in hun tweede jaar in fanatieke beulen. Het systeem blijft in stand omdat de slecht betaalde officieren meestal niet ingrijpen. Uit onverschilligheid, meent HRW, maar vaak ook omdat ze menen dat de vernederingen bijdragen aan de discipline in het leger.

—–

1 antwoord
 1. Geus
  Geus zegt:

  Dat laatste is in ieder geval onjuist. Ik mocht zelf een Russische militair tegenkomen, die vertelde me dat tijdens de oorlog in Afghanistan hele drommen Russen zich aansloten bij de Moedjahedien. Niemand heeft een motivatie om een dergelijke cultuur te steunen.
  Een typisch gevalletje bijgeloof.

  Misschien is het wat speculatief te beweren, dat ik meen de oorzaak van deze wantoestanden te kennen. Dat is namelijk een inquisitie op de Russisch Orthodoxe gemeente, die haar overlevering terug kan voeren tot de christenen van Antiochië beschreven in de Bijbel. Ook onze Bijbel danken we aan deze overlevering, Erasmus vertaalde de Byzantijnse textus receptus. De Byzantijnse christenen werden verjaagd door de moslims, herbegonnen hun patriarchaat in Moskou. Andere vluchtelingen ui Byzantium brachten de grondtekst van het Nieuwe testament naar intellectuelen als Diderius Erasmus.

  Toen Stalin aan de macht kwam, werd er een “zuivering”, in wezen een bevuiling, gehouden onder het Russische officiers korps. Goede officieren werden vermoord, waardoor Hitler tot ver in Duitsland kon oprukken, waarna met medewerking van Hitler zelf het Duitse leger pas uitgemoord kon worden in Stalingrad. Voor het uitmoorden van het toen nog beschaafde officiers korps, werkten Hitler en Stalin samen via hun geheime diensten. Deze situatie is in stand gebleven.

  Ik hoop dat militairen die hier een bezoek brengen zich deze geschiedenis wat aan zullen trekken, want in Nederland/Europese unie, kan er in de toekomst hetzelfde plaats gaan vinden. Goede officieren zijn een bescherming waard, ten bate van zowel de discipline voor militaire overwinningen, als het welzijn van de manschappen. Een leger zoals dit Russische leger vormde geen bedreiging voor zo’n enigszins klein, maar ook niet technisch niet bepaald geavanceerd land als Afghanistan. De koude oorlog is hierbij opnieuw aangetoond als een hoax. Met de discipline van het Nederlandse leger is toch al niet te goed gesteld, want propaganda is een militair instrument. Als een leger dergelijke buitenlandse propaganda gelooft, bovendien ook nog verliest in Afghanistan zoals de Russen, dan ben ik benieuwt wanneer dergelijke verhalen ook in Nederland het daglicht gaan zien.

  Zojuist las ik overigens een dergelijk gevalletje buitenlandse infiltratie op deze website. Als ons leger niet bij machte is dit land te beschermen, wat historisch dus blijkt, dan moeten bij burgers onze marine gaan verdedigen. Dat kan nu door deze zaken bespreekbaar te maken.

Reacties zijn gesloten.