Van melding naar klacht bij Hulp&Recht

Uit het tussenrapport van de commissie valt (tussen de regels) op te maken dat er, om in aanmerking te komen voor een schadevergoeding, een beoordeling zal komen van de klacht te zijn misbruikt. Nu zou je kunnen wachten tot er een beoordelingscommissie wordt benoemd en jouw zaak dan laten ‘voorkomen’ of nu alsnog je melding bij Hulp&Recht omzetten in een klacht.
Ik hoor op dit moment van nogal wat mensen die besluiten hun melding bij H&R om te zetten tot klacht. Het leek me dan ook opportuun hier wat uitvoeriger informatie te geven voor die mensen, omdat ik zo’n procedure bij Hulp&Recht doorlopen heb. Ik hoop dat jullie er iets aan hebben en wens jullie allemaal sterkte!
Ik raad aan het volgende document goed te lezen. Het geeft je een idee van wat je te wachten staat en wat je kan verwachten:
http://www.hulpenrecht.nl/Documenten/SitePages/toelichting%20procedure.aspx
Ton Leerschool
Stichting Mannenhulpverlening na seksueel misbruik

Vooraf – Collectieve schadeloosstelling
Hoewel niet expliciet zo geformuleerd door Deetman, lijkt het erop dat hij voorzag dat de, zo snel mogelijk te installeren, nieuwe beoordelingscommissie ook de taak op zich zou nemen om de beoordelingen m.b.t. de “verdeling van de pot” uit de collectieve schadeloosstelling uit te voeren. Want dat is waarschijnlijk wat het ‘collectieve’ inhoudt: de kerk gaat een pot geld ter beschikking stellen van de slachtoffers en die moet dan verdeeld worden. Dit is ook zo in andere landen gelopen en met de procedure in Amerika hebben vrienden van mij ervaring; en geen beste!

De pot in Boston in 2003 was 85 miljoen USD en dat moest onder de ongeveer 450 slachtoffers eerlijk verdeeld worden.
Hier is de commissie Lindenbergh nog aan ’t bedenken hoe een dergelijke verdeling gemaakt moet worden, maar in Amerika is een soort score systeem ingesteld. En het zou me verbazen als de zaken hier andere geregeld zouden worden, maar de tijd die Lindenbergh nodig heeft om ’t allemaal uit te zoeken is mooi mee genomen…voor de kerk. Want daar gaat het altijd om: tijd rekken!
De score in de beoordeling was afhankelijk van soort misbruik (‘alleen’ masturbatie of ook penetratie), de duur (één keer of langdurig), aantal personen (werd misbruik door collega’s van de dader overgenomen) , etc. etc.
Dit hele proces werd door de slachtoffers en hun partners als zeer vernederend ervaren, nogmaals je ziel op tafel te moeten leggen en dat iemand dan beoordeeld hoe slecht jij er aan toe bent…

Even tussendoor: volgens mij is een mensenleven niet in geld uit te drukken en dat is eigenlijk wat wij van een schadevergoeding verwachten: een compensatie voor het verkrachtte leven… De schadeloosstelling kan hoogstens materiële schade compenseren; de kosten (tijd, reizen, advocaatkosten, etc.) verbonden aan het bij de kerk aanhangig maken van jouw zaak bij de kerk. Je zult ook na de betaling altijd nog het gevoel overhouden dat het niet genoeg is, omdat jij nog steeds last hebt van je misbruik, dat gaat hierdoor niet weg!
Om te helen zal er “erkenning” nodig zijn; erkenning dat je onrecht aangedaan is, dat de andere kant op is gekeken terwijl jij misbruikt werd. Geld kan mogelijk een deel van de erkenning zijn, het is het niet helemaal. Daarvoor is iets anders nodig zoals bijvoorbeeld echte boetedoening door de dader en het instituut, oprecht en in alle nederigheid!
Of dat ooit komt van de kerk?

In Amerika werd de beoordeling gemaakt door een commissie van rechters. Slachtoffers mochten bewijzen aanvoeren, zoals rapporten van artsen of therapeuten, maatschappelijk werk, partners, etc. etc. om zo te proberen zo hoog mogelijk te scoren.
Want hoe hoger de score, hoe meer geld uit de pot!
Op deze manier worden slachtoffers tegen elkaar opgezet, want je concurreert tegen elkaar over de inhoud in de pot…en dat is mooi meegenomen, wederom voor de kerk!

Ik ben zelf de procedure bij H&R doorlopen in 2004/2005 en heb uiteindelijk een “oordeel” van de Beoordelings- en Advies Commissie voorliggen waarbij de dader schuld heeft bekend en ook schuldig verklaard is. (Mogelijk dat ik dus niet nog eens al die vernederingen en teleurstellingen en demotiverende onderzoeksfasen opnieuw moet beleven.) Overigens heeft het doorlopen van die procedure totnutoe niets opgeleverd; die zelfde pater werd een jaar later gepromoveerd tot overste van het klooster en raadslid van de orde.
En dat is noig steeds een probleem met de procedure: de overste of bisschop besluit uiteindelijk of hij het advies van de BAC uitvoert…of niet! Of dat hij iets anders bedenkt…

Maar…daarvoor zetten de meesten hun klacht nu niet om, maar om de beoordelingscommissie voor de collectieve schadeloosstelling vóór te zijn. En tijd hebben we zat,want dat gaat allemaal nog tot in de eeuwigheid duren…
We zullen toch iets moeten ondernemen in die tussentijd, misschien een goed idee alvast de melding bij H&R om te zetten in een klacht. Dan heb je in elk geval het gevoel iets ondernomen te hebben…ook al levert het weinig positiefs op, het kan helend zijn de vijand te bevechten. In mijn geval was dat in die fase van mijn verwerking absoluut zo: ik was tenminste aan ’t vechten; richtte mijn opgekropte agressie op daar waar die hoort: degenen die mij misbruikt of mijn misbruik gefacilliteerd heeft.

Beoordelingscommissie Hulp&Recht
Waarschuwing vooraf! Als je niet al af en toe overwogen hebt “eruit te stappen” is het gevaar aanwezig dat je daar alsnog toe besluit als je met die club aan de gang gaat. De demotivatie en tegenwerking en het totale gebrek aan inschattingsvermogen wat er in het hoofd van iemand met een misbruikervaring omgaat, kunnen je letterlijk en figuurlijk het graf in of tot waanzin drijven! Verwacht niets en blijf voortdurend scherp, anders raakt je wederom beschadigt. Zoveel vooraf…

Op het moment dat ik bij H&R klaagde was de procedure gebaseerd op de richtlijnen van 2002.
Sinds oktober 2007 zijn deze aangepast en uit berichten van mensen die deze nieuwe procedure doorlopen hebben stel ik vast dat het er niet beter op geworden is. Daarover later meer.

Juridisch adviseur
De melding aan H&R kan een eenvoudig telefoongesprek zijn geweest of het versturen van een bericht of brief.
Bij het omzetten van de melding naar een klacht moet een officieel document: “het klaagschrift” opgesteld worden.
Hiervoor krijg je een juridisch adviseur toegewezen krijgen van H&R.

Wat het nut was van die juridisch adviseur (in mijn geval Dr. Ton Meijers – Universitair Hoofddocent Canoniek Recht aan de faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit Tilburg – een zwaargewicht dus, voor een kinderklus!?!), behalve dan dat hij een A4-tje meebracht waarop de gegevens van de aangeklaagde en klager en de vordering vermeld moesten worden en waaraan een samenvatting van de gepleegde feiten toegevoegd moest worden.

De katholieke kerk maakt nogal wat ophef in de pers over het aantal juridische adviseurs dat zij extra aangesteld hebben, maar dat is alleen een rookgordijn en bedoeld om de publieke opinie te beïvloeden, want het nut van die mannen/vrouwen is NUL voor het slachtoffer.Twee keer samen koffie drinken en een A4-tje invullen…

Later (en noem mij gerust paranoide) heb ik zijn bezoek geëvalueerd als een 1ste inschatting van de kerk om te zien hoe gevaarlijk ik was en een 1ste poging mij van het maken van de klacht af te brengen. (“…zware, langdurige procedure…”, “…uithoudingsvermogen gevraagd…”, etc.) Bovendien heeft hij mij slecht beraden m.b.t. de vordering, ook daarover later meer.
Dat blaadje kan je met gemak zelf invullen en wie een kopietje wil van het document stuur ik het graag toe. Tegenwoordig is het niet meer beschikbaar op de website van HR.

1ste beoordeling van de klacht
Dit klaagschrift gaat naar de Beoordelingscommissie die de klacht summier onderzoekt (eigen woorden uit de procedure) en deze dan “gemotiveerd kan afwijzen” als zij van mening achten dat het feit zich niet voorgedaan heeft of niet de moeite van het doorlopen van de procedure waard is. Tegen deze beslissing is beroep mogelijk.
In mijn geval werd deze beoordeling gedaan door de verantwoordelijke (Drs. E.J.M. Boogaard-Derix – huidig voorzitter van bestuur gerechtshof Den Bosch), welke voor mijn dossier door de BAC aangewezen was. Eerste horde genomen.

In mijn tijd was de procedure dat de verantwoordelijke mij en de aangeklaagde aan interview afnam waarvan verslagen gemaakt werd.
Ik mocht het veslag van het interview van aangeklaagde inzien en van commentaar voorzien, maar kreeg geen kopie. In dat verhaal zaten zoveel tegenstrijdige uitspraken dat een civiel rechter er zijn “spreekwoordelijke achterste” mee afgeveegd zou hebben. In dit geval werd op basis van die verslagen door de BAC besloten dat zij niet tot een oordeel konden komen, omdat onze verklaringen “zo tegenstrijdig waren”. Conclusie: ik moest met getuigen komen om mijn verhaal te onderbouwen…veel succes!

Tegenwoordig loopt het iets anders.
De beoordelingscommissie beoordeelt de klacht en kan besluiten dat “…zowel klager als aangeklaagde beter geholpen zijn door een bemiddeling..” Ga je niet in op dit voorstel van bemiddeling wordt de klacht formeel.
Ik weet niet wat ik me moet voorstellen bij een dergelijk voorstel tot bemiddeling.

Weer tussendoor: muren en obstakels.
Terwijl ik met H&R bezig was begon ik het process meer en meer te zien als een fort of citadel of zo’n computer quest waarbij je steeds voor een onneembare muur komt te staan en weer je krachten moet verzamelen om die ’te nemen’. Iedere stap in het proces is een andere muur te nemen… En net als bij een versterkte vesting zijn ook hier de muren gebouwd ter verdediging; om het moeilijk te maken naar binnen te komen.
De eerste muur: je melding bij de telefoondienst. Daar heb je eerst een tijd over gedaan, twijfels, de vernedering, dan staat je besluit vast en je belt. Een vriendelijke dame of heer luistert naar je…geeft hoop…je vestigt daar je hoop op….en dan komt er: …niks!
Je bent de eerste poort door, staat binnen de eerste muur en daar zie je dat er weer een staat! En jij had gedacht binnen te zijn, ontvangen te worden door iemand die geïnteresseerd is in je verhaal, dat er iemand aandacht aan je zou besteden, maar het enige dat je vindt is: een andere muur.
En zo gaat het voortdurend: officiële melding – muur – melding naar klacht – muur – interview met BAC – muur – 1e beoordeling door BAC – muur – enz. enz. De enige plek waar je nóóit komt is in het fort in het midden, het heilige der heiligen, want het hele proces is er juist op gericht dat je daar niét komt, want daar ligt de waarheid, de macht, de enige die het echt weer goed kan maken! En daar wordt je ver van gehouden…en bezig gehouden; je denkt dat je vooruit komt maar eigenlijk loop je alleen rondjes…tussen muren.

Melding wordt klacht

Voorbeeld van de nieuwe procedure: http://www.netwerk.tv/uitzending/2010-03-09/kritiek-op-procedure-seksueel-misbruik-rkk#
Ik ken de man die heeft meegewerkt aan deze documentaire. Hij kwam onverwachts zijn dader tegen bij de zitting van de BAC – moet je toch even niet aan denken!!!
—wordt verder vervolgd natuurlijk—

8 antwoorden
 1. Raymond
  Raymond zegt:

  Hey Ton,
  Ik heb inderdaad vorige week ook mijn melding omgezet in een klacht en ben blij met jouw beschrijving van de procedure. Zie graag een copie van je klaagschrift tegemoet.
  Fijne jaarwisseling met veel genoegdoening en rechtvaardigheid in het nieuwe jaar voorons allemaal!!!!

  gr.
  Raymond
  ps: Prima update van jullie website !!

 2. Jac.v.d.Heijden
  Jac.v.d.Heijden zegt:

  Beste Ton.
  Ook ik ben misbruikt eind jaren 50 op de Determineer Schakel School
  te Stevensbeek.
  Mijn melding heb ik omgezet in een klacht, begin febr. 2011.
  Misschien kunt U mij ook een kopie maillen van een klaagschrift
  Bij voorbaat dank.
  Jac.v.d.Heijden
  Kapelstraat 112
  5591 HH Heeze
  Tel:040-2261501
  E:Mail: vdheijden@sbnet.nl

 3. herman
  herman zegt:

  Beste Ton ook ik heb de melding bij hulp en recht omgezet in klacht.
  Wacht nu af of ik snel een bericht krijg.
  groetjes Herman

  • ruud
   ruud zegt:

   hallo HERMAN.ik ben ruud,ik heb nu ook melding omgezet,in een klacht.maar ik had gedacht,dat ik dat al had gedaan,by commissie deetman,maar dat bleek niet zo te zyn weer een paar maanden weg,en zo gaat het maar door.ik hoop dat ze myn klacht aan nemen.ik ben misbruik,in huize sintjozef,in cadeer en keer.ik hoop wat van je te horen.ruud.

  • ruud
   ruud zegt:

   hallo RAYMOND.bedank voor je mail.maar ik weet niet wat je bedoeld,met steunbewys.ik heb nu wel een advocaat gekregen,en ze zyn met myn zaak bezig.het enige wat ik heb,is een medies raport,van het UWV,daar ik namelyk door dat van vroeger,ook een rede is geweest,dat ik ben afgekeurd.ik weet niet hoe het nu verder gaat.ik hoop wat van je te horen,groetjes RUUD.

 4. ruud
  ruud zegt:

  hallo lotgenoten.ik ben ruud,ik wilde iedereen vragen,die in huize sintjozef in cadeer en keer hebben gezeten,in palvoin tivovoli,die voor my kunnen bevestigen,dat daar broeder gerulfus,jufrouw mia,en de meest recente die ik zoek,is meneer LEO MOES.wie kan er my iets meer over vertelen?meneer leo had heel veel verstand,van de sint pietersberg,in maastricht,waar hy ons soms met een paar jongen mee naar toe nam,om vorsillen te zoeken.hy had ook een boot,waar hy ons op mee nam.ik heb daar gezeten,van 1966,tot 1973,of 1974,maar dat weet ik niet meer presies.alstublief,is er iemand die die mensen heeft gekend?stuur het dan astublief door naar oproepen,of u kunt my ook mailen.ruud1961@hotmail.com allemaal vriendelyk bedankt RUUD.

 5. Leo A.M. Noltus
  Leo A.M. Noltus zegt:

  Hallo Ton,
  Zo te lezen heb jij ergens toegang gevonden waar je met een klacht heen kan.
  Waar je wijst op “vinden van genoeg doening etc.”,bestaat niet uitsluitend uit geld, sluit ik mij geheel bij aan. Laat aub.,hier geen twijfel over bestaan? !
  Geloof mij ook waar ik zeg;” Geweldig dat jij in elk geval Hulp&Recht aan het werk gezet hebt”! Prachtig dat een “groep”, deel lotgenoten noodzakelijke
  aandacht gevonden heeft. Erg blijft dat ook die beoordelers je telkens weer in
  je eigen rotsooi dwingen te spitten. Te meer voor hen die er al geen uitweg in
  gevonden hebben. Vreemd dat ik mijn meeste ervaringen als was het een ander
  aangedaan kennelijk over breng? Nou ja, tot heden lijkt het mij geholpen te kunnen overleven..én? Zeker niet alleen om mij te zalven, zo nodig tot m’n laatste snik, het gevecht dat ik in 1971 alleen begon is en was niet omdat ikzelf
  een veer in m’n kont zocht. Als ventje van 14jrn.,voelde ik dat niet elke ” de Driesprong te Drachten”,bewoner dergelijke verkrachtingen decenia met zig mee
  kónden slepen. In 1986 heeft dé toezichthoudende directeur mij quazie luchtig
  laten horen;” Ach man meer dan de helft van toen is er al uitgestapt ! “,dat deze
  schurk zijn eigen cariére na mijn eerste verraad bij mijn kinderrechter, daardoor
  via waarschijnlijk en mnr.Dries van Acht glans gegeven was, was mijn volgende stroomstoot.
  Zo ik had moeten verwachten, via die oud Procureur Generaal Samson zou haar
  opdracht, “uit te spitten hou,-wie,-welke overheden,-vervangende opvoeders”,vanuit haar corrupte Ambts-verleden nooit enig bezwaar toegedacht
  gaan worden.
  Jullie vinden iets van gehoor uit een kerk. Wij, ik absoluut, blijf ondervinden dat
  Samson alles dat nu onder minister Opsteltens verantwoordelijkheid licht, gelijk
  voorheen in hun Ivoren toren moet blijven. Zij zelf is ja klaar met dat vermoedelijk
  slecht beloonde klusje? ! Ambts ervaring deskundig alsdat zij is laat zij mij nu geheel conform haar ex confrér ene PGer.mnr.Craenen nu 7jrn.,geleden geflikt heeft ervaren hoe bekwaam trainerend zij zelfs haar debiteuren behandeld nú !
  Helaas die genaaid is/ wordt door leden resulterend onder dat wat zig ‘ de Rechtspraak ‘,weten blijven beschermd ras !! Opstelten vind dat prettig moet je maar geloven, toch?

Reacties zijn gesloten.