Veldwijk (Meerkanten) Ermelo

Oproep,

Zoek, eventueel via mijn huisarts, contact met (ex(?)-)psychiatrisch patiënt van Veldwijk (Meerkanten) Ermelo. Ik ken de naam van deze man niet.  Deze man van nu rond de 54 jaar heeft vorig jaar (2007) een aanklacht ingediend tegen een kerkelijk functionaris in een naastgelegen dorp. Die klacht is ongegrond verklaard. De BAC heeft in mijn, aan alle zijden volstrekt identieke, zaak tegen dezelfde dader anders geoordeeld. Ik ken de naam van deze verstandelijk beperkte man niet. Eind jaar zestig, begin jaar 70 zat deze man als 14-jarige, met het verstand van een 8-jarige in de derde klas van de lagere school (waarschijnlijk Ermelo of anders dorp ernaast) waar hij kennis maakte met de toenmalige pastoor die hem ‘psychologische’ begeleiding geboden heeft. Dat heeft ertoe geleidt dat hij keer op keer verhaal is komen halen op de pastorie met wanhopig geschreeuw om erkenning van het misbruik. Daar ben ik getuige van geweest en ik heb hem ook destijds een keer alleen gesproken over zijn seksueel misbruik en dat van mijzelf. H&R, de BAC, de aartsbisschop, de vicaris-generaal, de raad van bestuur van Meerkanten, de patiëntenraad van Meerkanten, de patiëntvertrouwenspersoon van Meerkanten, de secondant van de dader; ze geven allemaal stuk voor stuk ‘niet thuis’.

Ik sta open voor suggesties om er toch voor te zorgen dat ook deze klant na zoveel jaar strijd recht aangedaan wordt.

Groet, Fred