afscheid van de dader

“verkering met de dader uitmaken”

Als je een aantal dilemma’s hebt doorgewerkt en je bent bezig met de reconstructie van je ervaringen, dan komt de dader en alle connecties
die je met hem of haar hebt in zicht. Je begint te voelen hoe hij/zij altijd aanwezig is geweest zonder dat je het besefte.
De behoefte groeit om de dader eruit te zetten. Dat kan maar gaat niet een, twee, drie.
Je zit vast aan minstens zes relaties.

loskomen van de seksuele ervaring en de relaties met de dader uitnaken

loskomen / catharsis / loslaten / ommekeer
afscheid nemen van de dader, de relatie met hem uitmaken
In deze fase komt de ontknoping. Je komt plotseling of geleidelijk los van het verhaal, van je ervaring.
Plotseling zit je er niet meer in maar ben je er uit. Je komt los van de macht van de dader waardoor je – en dat is even lastig – in een niemandsland terecht kan komen. Je eigen macht moet je leren beseffen en hanteren. Dat doe je in de tijd die na het afscheid komt.

seksuele relatie

De sterke binding die ontstaat door seks moet worden losgemaakt.
Seksualiteit vind plaats vanuit onze magische laag, een laag van waaruit wij weinig rationeel kunnen zijn.
De transitie tussen dader en slachtoffer die tijdens het seksueel contact plaatsvindt.
Het is niet goed te begrijpen en dus ook niet goed over te brengen welke factor een sterke rol speelt in de seksuele binding die tot stand komt bij seksueel misbruik.

Het is zeker dat bij seksueel contact een zekere transitie plaatsvindt die verder gaat dan alleen de handelingen. Er komt tussen partners een onzichtbare relatie / band tot stand die gevolgen heeft op verschillende niveau’s en / of levensterreinen.

Het is een kracht die geen naam heeft maar wel bestaat en zichtbaar is in signalen en in de gevolgen van seksueel misbruik.
Het dichtst bij komt de verklaring van “er gebeurt iets op energie-niveau”, maar dan lijk je je te begeven op een vaag, onzichtbaar en ongrijpbaar terrein.

Je moet deze seksuele relatie goed onderzoeken en gaan onderscheiden welke behoefte er van jou in zat en welke van de dader.

veroorzaker schok

De dader heeft je naast seksuele partner ook opgezadeld met een verwarrende, schokkende gebeurtenis. Doordat hij iets deed dat je wereld op slag veranderde.
De ander doet je iets aan door je in een totaal onbekende situatie te brengen. Een situatie die totaal onbekend is en een  enorme impact heeft. Een situatie die angst oproept en machteloosheid voortbrengt. Iets wordt je aangedaan.

Een schokkende ervaring moet je verwerken door anderen erover te vertellen. Maar deze schokkende ervaring is meestal geheim.
Kernwoorden: verbonden in de rollen dader en slachtoffer. Als dader van iets wat je leven op de kop heeft gezet (dader van een trauma)
je moet je dus slachtoffer kunnen gaan voelen, anders kun je deze verbinding niet verbreken.

mannelijk voorbeeld

De dader als rolmodel en vaderfiguur
De macht van het voorbeeld. Iedere jongen leeft naar voorbeeld van en leert door na-apen. Hij aapt de belangrijke volwassenen na. Zijn voorbeelden. Wat deed je na van een dader. Hoe hij de intimiteit met jou begon? Zijn voorkeuren in de seksuele omgang? Zijn lieve woorden of zijn intimiderende dreigingen? De macht van de opvoeder, degene die je voorgaat en leert wat goed en fout is. Hij brengt de verwarring doordat hij doet wat fout is en dat in totale afgeslotenheid  binnen de context met  jou wel goedpraat. Het moment ervoor was er behoefte aan een voorbeeld, dat je kan kopiëren, je had een rolmodel nodig.
Nu moet je bij het afscheid aannemen of verwerpen. Wat wil je behouden en wat niet. Door dit onderscheid te maken wordt het afscheid haalbaar.

het probleem

Het probleem van de dader
Niet alleen de jongen in kwestie raakt innerlijk verdeeld: de dader is al gespleten maar hij tracht zich heel te maken door een jongen seksueel aan zich te binden.
Ik wil het kunnen begrijpen, wat was dat toch allemaal? Ik snap niet waarom hij het deed, dat puzzelt mij nog steeds
Door zijn probleem het jouwe te maken. Het probleem dat hij je heeft gegeven wat hij zelf niet kon oplossen.
Veel mannen vragen zich af hoe het nou eigenlijk kon gebeuren, en waarom juist met hen door hem.
Waarschijnlijk is er nog een achterliggende verbinding waarbij je poogt om op te lossen wat de dader niet heeft gekund. De pogingen om de pijn van de dader op te lossen.

sociale context

zijn sociale context
De verbinding met hem en zijn context (bijv zijn gezin, de RKkerk)
Doordat je in de sfeer van hem terecht komt, in zijn context  (daarom is de kerk zo belangrijk in de verhalen)
De vrouw en kinderen van de dader, het kerkbestuur onder wie hij werkte, zijn ouders. Ze worden allemaal onderdeel van jouw verhaal. De vraag is of ze het moeten weten of niet, of ze je geloven of niet, of ze aansprakelijk zijn of niet, of je ze moet beschermen tegen de waarheid.

houden van

Houden van de dader
Een grote worsteling is de houden van relatie met de dader. Hoe kun je klagen over iemand die zo goed voor je is geweest: een vervangende vader, je grote inspirator, iemand voor wie je alles deed omdat hij jou zag: in de sport, waardeerde je prestaties. Hoe kan je zo iemand afvallen zonder het houden van teniet te doen?