Jezelf weer terug en betekenis geven

integreren en ordenen

Herindelen van je eigen overtuigingen en macht nemen over je eigen leven en je leven opnieuw inrichten. Deze fase is soms ook pijnlijk omdat je dan pas in volle omvang beseft wat je is aangedaan en hoe de ervaringen je gevangen hebben gehouden. Soms komt dan de echte confrontatie met de dader aan de orde omdat je inmiddels voldoende macht hebt en onafhankelijk(er) bent geworden. Vaak is in deze fase ook het zoeken naar wie je zelf bent en wat je zelf wilt. Het lijkt ook pas in deze fase duidelijker te worden welke seksuele oriëntatie je hebt of wilt hebben. In deze fase wordt ook duidelijk dat er zaken aan het seksueel misbruik verbonden zijn geraakt (liefde, seksualiteit, aandacht, macht, verlangen, mag ik bestaan) die daar eigenlijk niet verband mee houden. Die onderwerpen werden als het ware opgeslokt door het zwarte gat van het misbruik. Het wordt duidelijk wat er al was vóór het misbruik, waar het misbruik een antwoord op was en er daardoor aan verbonden is geraakt. Je weet ook dan pas precies wat bij de dader hoort en wat van jezelf is.

betekenis geven en vergeven

Geef wat er gebeurd is een betekenis in je leven

De laatste fase is dat je betekenis moet geven aan wat je hebt meegemaakt. Een betekenis is nodig om een goede afsluiting te maken.
Het op orde zijn met de dader/pleger is daarbij belangrijk en dan kun je besluiten of je de dader wil vergeven of niet.

Deze fase maakt de ervaring eigenlijk pas af. Leer een antwoord te vinden op de vraag:
Dit heeft mij moeten overkomen omdat…..
Of: Als ik dit niet had meegemaakt dan had ik niet….
Eigenlijk geef je na alle verwarring en pijn misschien een positieve wending aan de ervaring, geef je er zin en betekenis aan.