Wel verband celibaat en seksueel misbruik

Uit het Nederlands Dagblad – 14 september 2017 – Hendro Munsterman

Volgens Australisch onderzoek is er een verband tussen het priestercelibaat en seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk. In het rapport staat dat tussen 1950 en 2000 zo’n 7 procent van alle priesters minderjarigen seksueel zou hebben misbruikt.

Melbourne
Het onderzoek, verricht door The Royal Melbourne Institute of Technology, baseert zich op 26 internationale onderzoeken die sinds 1986 zijn uitgevoerd, waaronder het Nederlandse rapport van de commissie-Deetman.

Maar in tegenstelling tot het Deetman-rapport, dat geen direct verband zag tussen celibaat en misbruik, spreekt het Australische onderzoek juist van een belangrijke verhogende risicofactor. In de katholieke kerken van de oosterse ritus, waar priesters kunnen trouwen, is het misbruikpercentage lager en vrijwel te verwaarlozen. Verder is volgens de onderzoekers ook de patriarchale structuur en de bijbehorende zwijgcultuur een belangrijke oorzaak.

Volgens de onderzoekers, die ook geconsulteerd werden door de Australische Royal Commission, die onderzoek deed naar het misbruik en die later dit jaar haar eigen conclusies zal presenteren, is in de katholieke kerk in Australië en andere westerse landen inmiddels veel vooruitgang geboekt, maar staat preventie elders in de wereld nog in de kinderschoenen.

Dat werd eerder deze week overigens bevestigd door de Duitse jezuïet Hans Zollner, lid van de pauselijke antimisbruikcommissie. Volgens hem is in meer dan 75 procent van de landen het seksueel misbruik in de kerk nog onder de radar gebleven.

Tijdens een lezing die hij in Brisbane hield voor Australische kerkelijk werkers zei Zollner tevens dat Australiërs hun vertrouwen in de katholieke kerk volledig hebben verloren. Volgens de priester en psycholoog, die aan het hoofd staat van een onderzoeks- en onderwijscentrum over seksueel misbruik aan de Gregoriaanse Universiteit te Rome, is dat een specifiek Australisch probleem, dat op deze schaal uniek genoemd mag worden.

Het gehele rapport is te lezen via:
https://www.rmit.edu.au/content/dam/rmit/documents/news/church-abuse/child-sex-abuse-and-the-catholic-church.pdf

1 antwoord
 1. Steve
  Steve zegt:

  De uitkomst is niet bepaald verrassend, maar het is goed dat dit eindelijk wordt bevestigd. Het is uiteraard volkomen voorspelbaar dat volwassen mannen die geforceerd celibatair moeten leven een andere – ongewenste – uitlaatklep zoeken voor de seksuele driften die elk mens van nature in zich heeft. Als er geen vrouwen voorhanden zijn maar wel jonge jongens waarover die mannen min of meer vrijelijk kunnen beschikken (met name in het geval van kostscholen) creëert de katholieke kerk verwijtbaar een hoogst ongezonde en potentieel zeer schadelijke situatie.

  De psychische schade bij de slachtoffers is in deze gevallen ook nog eens extra zwaar door de volstrekt eenzijdige machtsverhoudingen en de hypocrisie en dubbele moraal die ermee gepaard gaan. Je wordt als kind gebombardeerd met verboden en geboden, donderpreken over zondigheid (handen boven de dekens!!) en verhalen over een alwetende en almachtige God, terwijl dezelfde lui die jou drillen en de les lezen je misbruiken onder het toeziend oog van diezelfde God. En dan moet je vervolgens ook nog even biechten bij je kwelgeest over jouw ‘zondige gedachten’ en kinderlijke overtredingen van de kerkelijke geboden en verboden. Zie daar maar eens psychisch ongeschonden uit te komen op die leeftijd.

  Afschaffen dus dat idiote celibaat. Het zal kindermisbruik helaas niet 100% kunnen voorkomen, maar wel drastisch verminderen (elk slachtoffer is er een teveel). Doet de kerk dit niet dan zijn ze met de wetenschap van dit onderzoek nog medeplichtiger dan ze tot dusver al waren.

  Het zou zeer wenselijk zijn als internationale strafhoven zich gaan buigen over de bestraffing van deze medeplichtigen, tot de paus aan toe. Immers, wie bewust een systeem instandhoudt waarin kindermisbruik wordt gefaciliteerd is verantwoordelijk voor elk slachtoffer wat hierdoor gemaakt wordt. Als ‘Rome’ zelf – na alles wat er is gebeurd – nog altijd geen serieuze maatregelen neemt wordt het hoog tijd dat er een strafrechtelijke bezem door die augiasstal wordt gehaald.

Reacties zijn gesloten.