ZEMBLA – Afrekenen met de kerk

Woensdag 22 februari 2017 zond ZEMBLA de uitzending “Afrekenen met de kerk” uit.
Om deze terug te zien: ZEMBLA
 
Wat mij persoonlijk beviel aan de uitzending waren de sterke mensen die Zembla bereid gevonden had in de uitzending te praten over hun ervaringen met de katholieke kerk. Over hoe ze behandeld werden door het z.g. onafhankelijke meldpunt en de “managers” binnen de kerk (bisschoppen, hoofden van congregaties, e.d.). Sterke mensen, woedend, over hoe ze behandeld zijn. Hoe het misbruik zich herhaalde in de behandeling door het meldpunt en kerkelijk leiders. Over het belachelijke “menu” van de compensatiecommissie en over de nog steeds ongewillige katholieke kerk die de ellende die ze heeft laten gebeuren nog steeds niet echt wil opruimen.
Mijn bewondering en complimenten aan: Willem Thomas, Merapi Obermayer, Pascal Rademakers, Brigitte Kicken, Corrie van Nunen.
Wat zijn jullie een prachtmensen! Ik hoop dat jullie woede door heel veel mensen overgenomen wordt. Want het is tijd dat overheid én de mensen in de straat kwaad worden op die kerk. Heel kwaad !

Mooi ook het gesprek met Johan Verschueren, provinciaal overste van de Jezuïeten. Eindelijk een eerlijke geestelijke die open verteld over de hoe de slachtoffers door de vertegenwoordigers van de kerk gezien werden. Atheïsten, vijanden van de kerk, goudzoekers! En hoe hij, door het persoonlijke contact met de slachtoffers aan te gaan, tot inkeer kwam.
Hij heeft duidelijk meer innerlijke rust overgehouden aan zijn intensieve samenwerking met de slachtoffers. Omdat hij het goed gedaan heeft. Compliment !
Uit de persoonlijke verhalen van slachtoffers weet ik dat zij veel meer gerechtigheid en erkenning gevonden hebben in het mediatietraject met Verschueren dan ooit het geval geweest zou zijn als zij door de procedures van het meldpunt en compensatiecommissie waren gegaan.

Wat mij irriteerde?
In de inleiding wordt gezegd “Nederland nam maatregelen” na het rapport van Deetman. Dat is maar een halve waarheid.
Het zou moeten zijn “Nederland vroeg de kerk netjes om te gaan met de slachtoffers.” De overheid liet het over aan de kerk hun eigen ruïnes op te ruimen. Geloofde dat het (nogmaals: zogenaamde) onafhankelijke meldpunt tot de erkenning en gerechtigheid zouden leiden. Dan moet je naderhand niet teleurgesteld zijn als blijkt dat het misbruik zich daar herhaalde !

Kardinaal Eijk die wederom de slachtoffers misbruikt om niet te reageren in de uitzending. “Uit respect voor de slachtoffers” zoals hij aangeeft, want: “de ervaring is dat communicatie via de (massa)media als pijnlijk kan worden ervaren door de slachtoffers van seksueel misbruik”. Dat argument gebruiken ze voortdurend in de kerk, wereldwijd: om redenen van vertrouwelijkheid, de anonimiteit van de slachtoffers, reageren wij niet. Terwijl de slachtoffers niets liever willen dan dat er voortdurend en openhartig over ‘hun’ misbruik gesproken word, dat het uit de schaduw en in het volle licht komt !
Ik hoorde dat zelfde argument gebruikt worden door Gerard Dielessen van NOC NSF. Die hebben natuurlijk geleerd uit de ervaringen van de katholieke kerk dat je daar mee wegkomt…

Over leren. De woordvoerder van de bisschoppenconferentie: “bisschoppen en hogere oversten hebben de laatste jaren een leerproces doorgemaakt…”. Dit is klinkklare onzin en een leugen. Nog steeds worden mensen op hun weg naar erkenning door de kerk tegengewerkt en herhaald zich het misbruik. De verhalen van Pascal en Brigitte bevestigen dat ook.

Wereldwijd word er door de kerk naar buiten gecommuniceerd hoe men meevoelt met de slachtoffers en hoe alles beter word en tegelijkertijd verzandt iedere roep om gerechtigheid van de slachtoffers in een juridische strijd. Ik heb het al zo dikwijls gezegd, maar nog eens: de katholieke kerk wíl dit probleem niet netjes oplossen… Niet in Nederland en niet in heel de rest van de wereld. En dat gebeurt allemaal met de goedkeuring en in opdracht van die o toch zo goede en brave paus aan het hoofd !

En wie dat nog niet doorziet en nog steeds achter deze organisatie blijft staan als kerkganger, pastoraal medewerker of op andere manier zich direct verbind aan deze instelling is medeplichtig aan de instandhouding van een door en door corrupte en misleidende organisatie.

3 antwoorden
 1. willem thomas degens
  willem thomas degens zegt:

  @ton leerschool,
  Bovenstaande tekstschrijver heeft de scherpe en heldere kijk op hoe de RKK alleen maar voor de bühne mooi weer speelde met haar fraaie beloften die de facto duivels geraffineerd doordacht waren. Helemaal geen waarachtige empathie wanneer je letseladvocaten laat bepalen hoe diep hun knieval in iedere casus mag zijn. Deze advocaten doen dat als taxateurs van vaak een heel leven zielenpijnen waar zij totaal geen opleiding voor gehad hebben. Zij waren op zoek naar valse argumenten om de financiële schade voor de RKK te drukken. Wat een smerig spelletje van die RKK farizeeërs, voorin de tempel met hun minachtende blik naar de door hen uitgeklede tollenaars achterin. De aangeklaagden bepaalden maar even hoe, wat en hoe diep zij een knieval zouden doen zonder dat de aanklagers daar later nog tegen in bezwaar konden gaan. Deze religie is zo ver afgegleden van hoe de man met stok als staf en op sandalen, omringt door simpele apostelen het ooit bedoeld had. De Roomse rijkdom, macht en klerikale achterbaksheid hebben niets met de boodschap van die 30 jarige Jezus van Nazareth te maken. Dank je Ton voor je tekst en je kijk op de schijnheilige werkelijkheid van de RKK.
  Willem Thomas

 2. Ton Leerschool
  Ton Leerschool zegt:

  Beste Willem, dank je voor jouw reactie.
  Het duurt soms wat langer voor ons om reacties te modereren. Ik kan me voorstellen dat dat frustrerend is, maar het is niet anders.
  Wij onderhouden deze website naast alle andere activiteiten die belangrijk zijn voor dit onderwerp.
  Met vriendelijke groeten, Ton Leerschool

 3. Willem Thomas Degens
  Willem Thomas Degens zegt:

  Het is hier nu wel duidelijk dat de NL bevolking van ons land onverschillig geworden is voor iedere seksuele mishandeling m.n. van de huidige klerikale RK leiders. Dat hadden die beleidsmakers van het Utrechtse Maliebaan en Roomse excuus aan hun slachtoffers uiterst doortrapt ingecalculeerd.
  Ze bedachten, zonder scrupules, hun excuus zo op te zetten, dat de toch al onverschillige bevolking en hun slachtoffers zo simpel mogelijk om de tuin te leiden viel. Echter op de waarheidscommissie hadden de (plaatsvervangende) schuldigen geen grip, omdat die wél onpartijdig hun werk deden zonder druk van Rome/Utrecht toe te staan.
  Na de uitspraak van de waarheidscommissie hadden de schuldigen zich verzekerd om de slachtoffers van categorie 5 nog eens extra door hun hel te laten trekken.
  Het causaal verband moest worden bewezen door de slachtoffers, die na de voorgaande 2 jaar van martelende herinneringen en déjà vu nachtmerries, nu aan hen onbekende verzekeringsjuristen al hun levens ellende ten gevolge van het seksueel misbruik van de aangeklaagden moesten blootgeven. Dat wil – en zelfs kán – toch niemand! Nog niet voor 1.000.000 euro. Dat wisten die sluwe vossen in Utrecht maar al te goed. Let wel, die excuuscommissie van de kerk van Rome/Utrecht!
  Door pro forma advocaten (betaald door de RKK) welke de slachtoffers toegewezen gekregen hadden van de excuuscommissie, werden de categorie 5 slachtoffers naar psychologen gestuurd, die ook weer betaald werden door de geraffineerde ‘excuuscommissie “met hun spijt en mededogen”‘ met hun slachtoffers voor het leven, Dat was allemaal uitsluitend voor de bühne, want dat zag er – zo verpakt – wel acceptabel uit voor de bevolking. Dús de advocaten zgn voor de slachtoffers, maar de facto werkend voor wie hen betaalde, de daders, stuurden mij naar een niet BIG gecertificeerde psychologe. Die psychologe diende haar opdrachtgever op de punt en komma nauwkeurig zoals de RKK Utrecht het wilde.
  Alles was doorgestoken kaart van de excuuscommissie, zowel hun communiqués naar de Nederlandse pers als naar hun slachtoffers. Hoe hun slachtoffers leden onder het door hen te moeten bewijzen van het causaal verband, deed die harteloze excuuscommissie weer helemaal niets. Laat hun door hen betaalde letseladvocaten de levensschade van hun slachtoffers maar bepalen. Dat was uitsluitend een taak voor BIG gecertificeerde psychologen, mits de excuus commissie oprecht zou zijn naar haar slachtoffers. Juist niet ter beoordeling van daarin niet geschoolde juristen.!!!
  De kerk van Rome/Utrecht moet hun bestaansrecht nu nog zien te behouden met slechts hun verbale schijnvertoningen en hun pracht en praal van wat er nog van over is. Waarom komt Jezus niet nog even terug om zijn door en door vervuilde tempels op zijn steenrots helemaal schoon te vegen? Wat is het nut nu geweest van dat God zijn zoon naar de aarde stuurde wanneer we nu de wereld van vandaag nog eens goed bekijken?
  Neem de homo sapiens zijn illusies weg en hij is een stuurloos wezen, slechts gedreven door de wind en de bang makende grillen van de natuur dans les siècles des siècles. Een nutteloos bestaan tot het noodlot toeslaat.
  De RKK excuuscommissie was slechts een doorzichtige illusie, geënsceneerd door geld, macht en egocentrische belangen gedreven prelaten van een zinkend religieus schip.
  ’t is maar dat we het weten!

Reacties zijn gesloten.