Zo zijn Staat en Kerk in Belgie met elkaar verweven!

Brugse ex-bisschop krijgt geen loon meer
BRUSSEL – Het salaris van de wegens seksueel misbruik ontslagen Brugse bisschop Roger Vangheluwe wordt niet langer doorbetaald. Volgens de Belgische minister van Justitie Stefaan De Clerk gebeurt dit op verzoek van de ex-bisschop zelf. ”Hij heeft me een brief geschreven waarin hij afstand doet van zijn loon”, aldus De Clerck. In België betaalt het ministerie van Justitie de lonen van kerkelijk leiders.

Vangheluwe ontvangt nu nog enkel een pensioen dat beduidend lager is dan het loon dat hij ontving. De ex-bisschop moest al zijn functies in de kerk opgeven, nadat hij had bekend jarenlang zijn neef te hebben misbruikt. Hij behield wel zijn bisschopstitel en het recht op zijn loon van bijna 82.000 euro bruto per jaar. (ANP)